Acties aan de Universiteit Maastricht - Update 6

Vergadering Universiteitsraad vertrouwelijk en digitaal

Een openbare vergadering van CvB en Universiteitsraad was een van de afspraken die de voorzitter van het College van Bestuur, in aanwezigheid van de voorzitter van de Universiteitsraad, afgelopen maandag gemaakt heeft met de actievoerders in de 'Rafah-tuin' bij de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS).

Inmiddels is de situatie wezenlijk veranderd: de druk vanuit verschillende groeperingen in de samenleving om wel of geen stappen te zetten is groot. Dit brengt naast fundamentele maatschappelijke discussies ook zorgen omtrent veiligheid met zich mee. Om de Universiteitsraad en het College van Bestuur de ruimte te geven een zorgvuldige en veilige discussie te laten voeren is besloten de extra ingelaste (digitale) vergadering in een vertrouwelijke setting te laten plaatsvinden.

Doel van de vergadering van de Universiteitsraad is om te komen tot een eerste reflectie van de raad over samenwerkingen van de UM op institutioneel niveau met instellingen in conflictgebieden.

Meer updates

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Op woensdagochtend 22 mei is een gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Grote Gracht bezet door demonstrerende studenten. Naar aanleiding daarvan is de UM in gesprek gegaan met de demonstranten. Dat gesprek heeft ertoe geleid dat de bezetting van het gebouw woensdagavond in alle rust is...

  • Vanwege de bezetting van een aantal FASoS-gebouwen is FASoS tot nader order gesloten. Er zal vandaag geen onderwijs op de campus plaatsvinden en we onderzoeken of de lessen online kunnen plaatsvinden. Onze studenten worden op dit moment geïnformeerd over de sluiting van onze gebouwen en de gevolgen...

More news items
  • De UM is in gesprek met de demonstranten die betrokken zijn bij de bezetting van het FASoS-gebouw vandaag. Inzet is en blijft ‘de-escalatie’, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat onze primaire taak, onderwijs en onderzoek, overal weer zo snel...

  • Om veiligheidsredenen en om de continuïteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen, heeft de Universiteit Maastricht een aantal maatregelen genomen.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...