16 juli 2019

Veni-beurzen voor acht jonge UM-wetenschappers

Acht jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een onderzoeksbeurs gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Veni-beurzen zijn voor pas gepromoveerde excellente onderzoekers, aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en met een uitzonderlijk talent voor onderzoek.

 

Foto's: 1ste rij van links naar rechts: dr. Kei Long Cheung, dr. Rachel ter Bekke, dr.ir. Alma Mingels en dr. Sarah-Anna Hescham - 2de rij van links naar rechts: dr. Marlies Gijs, dr. ing. Christian Herff, dr. Conny Quaedvlieg en dr. Lilian Tsourdi.
 

De UM feliciteert de volgende gehonoreerde onderzoekers:
 

Dr. ing. Christian Herff (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences): Ontwikkeling van spraak-prothese gebaseerd op minimaal-invasief gemeten hersenactiviteit.
Miljoenen mensen wereldwijd hebben een beperkt spraakvermogen door uiteenlopende aandoeningen. Een spraakprothese die hersenactiviteit direct vertaalt naar verstaanbare spraak kan deze mensen helpen in de communicatie met familie en vrienden. Herff wil aantonen dat een dergelijke spraakprothese mogelijk is, gebaseerd op minimaal invasief gemeten hersenactiviteit.

Dr. Sarah-Anna Hescham (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences): Draadloze diepe hersenstimulatie door minuscule magnetische deeltjes.
Diepe hersenstimulatie is een effectieve therapie bij patiënten met neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Deze ingreep is invasief en vergt de implantatie van electroden die met bedrading zijn verbonden met een inwendige pacemaker. Dit onderzoek is gericht op een draadloze manier van diepe hersenstimulatie door minuscule magnetische deeltjes (nanopartikels).

Dr. Kei Long Cheung (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences): Nieuwe manier om advies-op-maat te geven met dHealth-interventies: toepassing van aanbevelingssystemen. Digitale advies-op-maat gezondheidsinterventies baseren de structuur van gedragsverandering op (theoretische) aannames. Deze regelgebaseerde systemen spelen hierdoor beperkt in op het complexe en individuele gedragsveranderingsproces. Datagedreven aanbevelingssystemen kunnen advies-op-maat geven door patronen te identificeren op basis van gelijkenissen met andere gebruikers. Onderzocht wordt of deze benadering effectief en gebruiksvriendelijk is.

Dr. Conny Quaedflieg (Faculty of Psychology and Neuroscience): Denk eraan je angsten te vergeten.
In zekere mate kunnen we kiezen wat we onthouden of vergeten. Deze zogeheten intentionele geheugencontrole lijkt bij stressgerelateerde stoornissen vaak niet goed te werken. Dit onderzoek leert ons hoe stress het brein beïnvloedt en zo intentionele controle van angsten verstoort, en gebruikt niet-invasieve hersenstimulatie om deze verstoringen tegen te gaan.

Dr. Lilian Tsourdi (Faculteit der Rechtsgeleerdheid): Beleidsimplementatie en solidariteit door Europese financiering.
Effectieve implementatie en tussenstaatse solidariteit op het vlak van migratie blijft problematisch. EU-migratiefinanciering zou kunnen bijdragen aan een oplossing, maar is slecht ontworpen. Het huidige project analyseert door een originele combinatie van wettelijk en empirisch onderzoek het waarom, bevordert kennis over de multi-level aard van Europese administratie en formuleert hervormende wetsvoorstellen.

Dr. Marlies Gijs (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences):Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen.
De ziekte van Alzheimer wordt onder andere vastgesteld op basis van ziektespecifieke stoffen (biomarkers) in hersenvocht. Dit onderzoek leert ons of tranen dezelfde (en nieuwe) informatie bevatten, waardoor deze ziekte gemakkelijker in de dagelijkse praktijk zou kunnen worden vastgesteld.

Dr. ir. Alma Mingels (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences): Eerste hulp voor een hartaanval: naar een specifieke diagnostische tool in de bloedcirculatie.
Een hartaanval, of myocardinfarct, wordt aangetoond door het meten van cardiaal troponine in het bloed. De komst van hoogsensitieve technieken zijn helaas ten koste gegaan van de specificiteit. MIngels gaat nieuwe tools onderzoeken die specifiek de acute fase van een myocardinfarct detecteren en minieme afgifte van cardiaal troponine verklaren.

Dr. Rachel ter Bekke (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences): Mechanica doet ertoe: elektromechanische mapping om kamerritmestoornissen te ontrafelen.
Levensbedreigende hartritmestoornissen zijn vaak het gevolg van gestoorde elektrische prikkelvorming en -geleiding. De elektrische eigenschappen van het hart blijken echter ook gevoelig voor mechanische impulsen. Met dit Veni-onderzoek in patiënten en proefdieren wordt de invloed van cardiale mechanica op het ontstaan van kamerritmestoornissen blootgelegd.

 

Vernieuwingsimpuls
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.