UM opnieuw lid van Stichting Academisch Erfgoed

Universiteit Maastricht terug bij Stichting Academisch Erfgoed: Een nieuwe fase van samenwerking

Met de toetreding van de Universiteit Maastricht (UM) tot de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is de UM na vier jaar afwezigheid weer lid van deze stichting. Het is ook voor het eerst dat in totaal 13 Nederlandse universiteiten tegelijkertijd lid zijn.

Verheugde reactie op hernieuwd lidmaatschap

Volgens coördinator Frank Meijer is de stichting verheugd dat de UM opnieuw lid is geworden op 1 januari 2024.

“Als universitair netwerk is het waardevol om een zo breed mogelijke dekking te hebben, met deelnemers van verschillende achtergronden, geschiedenissen en omvang. De UM is de jongste universiteit in ons netwerk, met een sterke internationale blik en studentenpopulatie, en veel aandacht voor digitale ontwikkelingen. Dat maakt Maastricht een zeer interessante deelnemer.”

De UM besloot eind 2019 haar SAE-lidmaatschap te beëindigen omdat zij ervoor koos om in het kader van haar (eu)regionale ontwikkeling de oriëntatie de komende jaren te richten op de samenwerking met de erfgoedinstellingen, musea en archieven in de (eu)regio.

Toekomstige samenwerking tussen UM en SAE

Nu de UM zich weer heeft aangesloten, kijkt zij uit naar wat zij en de SAE de komende jaren door samenwerking kunnen bereiken.

“De UM bestaat binnenkort 50 jaar,” verduidelijkt Bart Zwegers, conservator academisch erfgoed van de UM Kunst- en Erfgoedcommissie (KEC). “Het jubileum is een goede aanleiding om na te denken over onze geschiedenis en ons erfgoed. Wij kunnen, denk ik, veel leren van hoe andere instellingen omgaan met academisch erfgoed.”

Volgens Zwegers is de SAE een waardevol platform om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

“Als conservator moet je nadenken over wat je wel en niet behoudt, hoe je het erfgoed bewaart en ontsluit en hoe je het gebruikt in onderzoek en onderwijs.”

Duurzame toegankelijkheid van erfgoed

Het erfgoed van morgen ontstaat vandaag, dat geldt zeker ook voor archiefbescheiden. Veel van het digitaal geboren archiefmateriaal is echter bedreigd erfgoed.  Het is daarom volgens Manuël Boessen, archivaris en recordmanager bij de UM, van belang om bij het ontstaan van dit erfgoed, waar mogelijk, al na te denken over de duurzame toegankelijkheid daarvan.

“Op dat gebied kunnen universiteiten veel van elkaar leren. Als UM leveren we hier graag een actieve bijdrage aan.”

UM’s bijdrage aan de SAE

Volgens Odin Essers, conservator van UM’s Bijzondere Collecties, kan de UM een belangrijke bijdrage aan de SAE leveren, vooral als het gaat om kennis en ervaring van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van erfgoed.

“We onderschrijven het Open Science beleid van de UM en Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek (UKB). Het doel van deze nieuwe benadering van wetenschappelijke informatie is samenwerking versterken tussen stakeholders waardoor het gebruik van informatie laagdrempeliger, transparanter, controleerbaar, sneller, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer wordt. Dit geldt ook voor ons erfgoed.”

Vandaar dat de UM kiest voor FAIR data, FAIR software, Open Educational Resources (OER) en burgerparticipatie (Citizen Science).

“Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid onze unieke en elders niet toegankelijke bronnen te digitaliseren met als doel zichtbaarheid voor en bruikbaarheid door een breed publiek. Door onze gedigitaliseerde collecties zo gelinkt, open en verrijkt mogelijk te presenteren aan een zo breed mogelijk publiek creëren we voorwaarden voor nieuwe manieren van publicatie, onderzoek en gebruik,” zegt Essers.

Unieke culturele schatten van de UM

De UM beschikt over waardevolle culturele schatten. Daarom kijkt SAE-voorzitter Dymph van den Boom uit naar wat de samenwerking zal opleveren.

“De universiteit beschikt met de jezuïetencollectie, inclusief de collectie prijsbanden, over een grote humanioracollectie. Ook de collecties van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp en de Limburgse schilder Charles Eyck zijn uniek. Deze collecties bevatten boeken met museale waarde en tevens de omvangrijke correspondentie tussen Charles Eyck en Wim Aerts, de latere biograaf van Eyck, tussen 1977 en 1983. Deze bijzondere collecties vormen een waardevolle aanvulling op de bijzondere collecties van de andere Nederlandse universiteiten.”

Neem contact op

Als u meer wilt weten over de Bijzondere Collecties van de UM, neem dan contact op met conservator Odin Essers via Ask your librarian. Volg de Bijzondere Collecties op sociale media: Maastricht University Special Collections (@specialcollectionsumlibrary) | Instagram en Special Collections – Maastricht University Library | Maastricht | Facebook

Lees ook

  • Het DRIVE RM-consortium, met UM-hoogleraar Clemens van Blitterswijk als mede-aanvrager, ontvangt 37,5 miljoen euro binnen het prestigieuze SUMMIT-programma van NWO. De SUMMIT-beurs erkent samenwerking van wereldklasse, die hiermee verder versterkt kan worden. 

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Overweeg je de masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht te volgen? Als student volg je een breed eenjarig programma dat continu streeft naar verbetering. Na het behalen van je diploma kun je je certificeren als Epidemioloog A en na het behalen van een PhD in Epidemiology bij de...