7 februari 2019

Universiteit Maastricht over WOinactie

De Minister van Onderwijs wil de toonaangevende positie van het Nederlands onderzoek versterken. Een geweldige ambitie waar wij als Universiteit Maastricht ons onderwijs en onderzoek graag voor inzetten. Daarom zijn we onder andere bezig om onze Faculty of Science and Engineering verder vorm te geven.

Maar dit is vooralsnog onvoldoende als er niet meer investeringen tegenover staan. Al jarenlang is er onvoldoende groei van het onderwijsbudget. Met negatieve gevolgen voor kwaliteit en werkdruk. Binnen de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is hieromtrent een knelpuntenanalyse gemaakt en gedeeld met de minister.

Overigens maken wij ons zorgen over het onderwijs over de gehele linie: van basisonderwijs tot aan wetenschappelijk onderwijs. Om aan de top te blijven zullen we moeten blijven investeren in het gehele onderwijs. Investeringen in het gehele onderwijsveld zijn vooralsnog te beperkt en te fragmentarisch.

Daarom begrijpt het CvB dat de onderwijsbonden oproepen tot acties. Het College van Bestuur van de UM geeft medewerkers en studenten die aan de landelijke actiedag op 15 maart aanstaande willen deelnemen alle ruimte en hoeven geen extra vrije dag ervoor op te nemen. De UM blijft wel open en medewerkers die onderwijs willen blijven geven en andere colleges zouden willen overnemen worden daarbij zoveel mogelijk gefaciliteerd. Het College van Bestuur vraagt dan ook aan de vakgroepen om dit binnen de staf goed af te spreken zodat studenten die colleges willen volgen daarover op tijd en correcte informatie ontvangen.

Mochten vanuit de UM grote groepen medewerkers en studenten willen afreizen naar de actiedag beraadt het College van Bestuur over opties om dit extra te faciliteren.