27 mei 2015

Unieke duo-oratie van twee nieuwe hoogleraren: De tango tussen bio en materialen

 

Prof. dr. Pamela Habibovic en prof. dr. Jan de Boer zijn gevestigde namen in de wereld van biomedische technologie. Beiden staan aan de wieg van baanbrekend onderzoek en  vernieuwende technologie voor weefselregeneratie. Vandaag houden zij gezamenlijk hun oratie waarmee ze officieel het hoogleraarschap aan de Universiteit Maastricht aanvaarden, getiteld ‘Leer me dansen: de tango tussen bio en materialen’. Niet statig, zoals bij oraties gebruikelijk, maar ludiek, in de creatieve geest van MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Van hieruit benaderen ze de regeneratieve geneeskunde elk vanuit een eigen invalshoek.

Jan als bioloog gaat er van uit dat het lichaam zichzelf kan herstellen, en waar dat niet lukt, wil hij dat actief ondersteunen. Zijn onderzoek spitst zich toe op hoe je de biologische mechanismen van cellen kunt sturen door het oppervlak van implantaten aan te passen. Pamela zegt als techneut op haar beurt: waarom zou je eerst cellen uit het lichaam halen, er iets mee doen en ze vervolgens weer terugplaatsen? Haar onderzoek is gericht op synthetische materialen als goed (en goedkoop) alternatief om het lichaam te helpen bij het aanmaken van bot na een trauma of operatie. Hoewel Jan en Pamela verschillen in hun aanpak, zijn beide onderzoekslijnen complementair en werken ze samen. Niet alleen binnen hun eigen instituut; MERLN wil een ontmoetingsplaats zijn voor wetenschappers vanuit allerlei disciplines en bedrijven.

Vorig jaar is de onderzoeksgroep vanuit Twente juist naar Maastricht verhuisd om het instituut verder te ontwikkelen samen met andere onderzoeksinstituten, het academisch ziekenhuis en bedrijven in de regio. Jan de Boer hierover: “Hier in Maastricht vinden wij precies de juiste voedingsbodem voor ons instituut. Onze komst naar Maastricht is mede gefinancierd door de Provincie Limburg, die fors investeert in de kenniseconomie in Limburg. Dankzij die investeringen hebben we een excellente onderzoeksinfrastructuur kunnen opzetten, met een eigen microfabricage cleanroom, een 3D printing centrum, de allernieuwste microscopen en een inspirerende werkomgeving waar maximale interactie is. Het academisch ziekenhuis zit letterlijk om de hoek, waardoor we rechtstreeks met artsen en klinisch onderzoekers ervaringen kunnen uitwisselen.  Pamela Habibovic vult aan: “De nabijheid van de Health Campus, de Chemelot Campus en bedrijven als DSM en Medtronics levert nieuw wetenschappelijk onderzoek op, gevoed door vragen uit het bedrijfsleven en de kliniek. Valorisatie van onderzoek is een van de speerpunten van MERLN. Naast de wetenschappelijke waarde is ook de maatschappelijke en economische waarde van onderzoek belangrijk en dit resulteert vaak in het licenseren van patenten en spin-off bedrijven. Dat sluit weer naadloos aan bij de ambitie van de Provincie Limburg om de kenniseconomie in de regio verder te ontwikkelen.”

De oratie van Habibovic en De Boer vindt plaats in de creatieve geest van MERLN. Zij gaan met elkaar in debat over hun verschillende opvattingen over hun vakgebied, de stand en staat van de wetenschap, de rol van mannen en vrouwen daarin, de financiering van onderzoek et cetera. Voorafgaand aan de oratie zijn er workshops waarin zij voor genodigden hun onderzoek en onderzoeksresultaten laten zien en ervaren.  Ook presenteren enkele bedrijven zich die uit het wetenschappelijke onderzoek zijn voortgekomen.