UM ontvangt aanzienlijke financiering om onderwijs te verbeteren

We zijn verheugd te kunnen delen dat EDLAB – Maastricht University Centre for Teaching & Learning een Npuls-CTL-subsidie van bijna € 500,000 heeft toegekend gekregen voor de periode van 1 september 2024 tot 1 september 2027. 

Deze subsidie biedt EDLAB, in samenwerking met faculteiten en dienstverlenende centra, de kans om verschillende initiatieven uit te voeren ter verbetering van het onderwijs. 

De voorgestelde initiatieven in het subsidievoorstel zijn bedoeld om de impact, zichtbaarheid en efficiëntie van EDLAB als Centre for Teaching & Learning te vergroten. Deze initiatieven omvatten:

  • Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een programma ter versterking van de digitale geletterdheid en kritische digitale vaardigheden van docenten en studenten.
  • Het oprichten van Teacher Information Points (TIP's) binnen faculteiten en het coördineren van een overkoepelend TIP-netwerk, inclusief niet-facultaire partners.
  • Het creëren van een UM-breed informatieplatform over onderwijs ter ondersteuning van docenten.

In de komende maanden zal EDLAB als penvoerder en in nauwe samenwerking met partners zoals de Universiteitsbibliotheek, het Corporate Information Office (CI-Office), het Student Services Centre en faculteiten korte projectplannen opstellen. Deze plannen vormen de basis voor de uitvoering van activiteiten vanaf september 2024.

Lees ook