UM-onderzoeker Lizza Hendriks benoemd tot lid van De Jonge Akademie

Lizza Hendriks, universitair docent aan het onderzoeksinstituut GROW, School for Oncology and Developmental Biology, van de Universiteit Maastricht treedt in 2021 toe tot De Jonge Akademie. Dit is een platform van de KNAW waarin jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines samenwerken op het gebied van onderzoek en wetenschapsbeleid.

Dr. Lizza Hendriks (1981) werkt sinds 2012 in het Maastricht UMC+ als longarts. Haar aandachtsgebied is de thoracale oncologie, in het bijzonder de preventie en optimale behandeling van hersenmetastasen bij longkanker. In 2016 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Om haar kennis van medische oncologie en het onderzoek daarnaar te verdiepen, werkte ze een jaar als postdoc aan het Institut Gustave Roussy in Frankrijk.

Sinds 2019 coördineert dr. Hendriks naast haar klinische taken en onderwijs het klinische longkankeronderzoek van de afdeling longziekten in Maastricht. Momenteel begeleidt dr. Hendriks zes promovendi.

Haar onderzoeksambitie is om gepersonaliseerde therapie (op het vlak van biomarkers en psychosociale en cognitieve belastbaarheid) te ontwikkelen met de focus op preventie/optimale behandeling van hersenmetastasen met behoud van neurocognitie. Daarvoor worden immunotherapie, gerichte therapie en radiotherapie ingezet, onder andere met gebruikmaking van geavanceerde beeldvormingsanalysetechnieken zoals radiomics.

Naast meerdere abstract awards ontving dr. Hendriks in 2019 de Dirkje Postma Talent Award (stimuleringssubsidie voor eigen onderzoekslijn). Ze is (co-)auteur van meer dan 80 peer-reviewed artikelen.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie bestaat uit talentvolle onderzoekers die een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie delen. De Jonge Akademie is een zelfstandig orgaan binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenchappen. Het lidmaatschap duurt vijf jaar.

Lizza Hendriks wil zich binnen De Jonge Akademie met name inzetten voor vroeg loopbaanbeleid om jongeren geïnteresseerd te krijgen en gemotiveerd te houden voor onderzoek. Ook wil ze zich inzetten voor het nieuwe Erkennen en Waarderen, met de focus op beleid voor arts-onderzoekers.

Lees ook