UM coördineert eerste landelijk onderzoek naar huidziekten

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een grote subsidie van 11.7 miljoen euro toegekend aan het project Next Generation ImmunoDermatology (NGID), in het kader van de Nationale WetenschapsAgenda, Open Route for Consortia (NWA-ORC). Dit eerste landelijke dermatologie consortium richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hightech biomarkeronderzoek in de gezondheidszorg. Het projectbureau verschijnt in Maastricht.

Meer dan 2.5 miljoen Nederlanders lijden aan een chronische ontstekingsziekte van de huid. Deze ziekten zijn vaak niet levensbedreigend, maar de persoonlijke gevolgen ervan zijn ingrijpend en de maatschappelijke kosten van de behandeling zeer hoog. Te vaak is het vinden van een effectieve behandeling een lange zoektocht.

NGID staat voor de ontwikkeling van de juiste zorg voor de juiste patiënt op het juiste moment. In de komende zes jaar zullen in dit project zes huidziekten zeer gedetailleerd worden onderzocht, in een unieke samenwerking tussen ziekenhuizen, kennisinstellingen, hightech bedrijven, patiëntenverenigingen en de (bio)farmaceutische industrie. Dermatologen uit alle academische ziekenhuizen worden verbonden aan o.a. biologen, bio-informatici, statistici, natuur- en scheikundigen, gedragswetenschappers, communicatiewetenschappers en natuurlijk de patiënt. Door complexe data-analyse en integratie wordt een patiënt-specifieke vingerafdruk gemaakt die nodig is voor toekomstige persoonsgerichte en kosteneffectieve gezondheidszorg.

Maastricht

Vanuit de Universiteit Maastricht en het Medisch Universitair Centrum Maastricht (MUMC+) zullen meerdere personen en groepen meewerken aan dit project. Het Maastricht MultiModal Molecular Imaging (M4I) instituut heeft een belangrijke rol bij het opsporen van de nieuwe biomarkers middels de MS gebaseerde imaging technieken. Onder begeleiding van dr. Eva Cuypers, prof. dr. Ron Heeren en dr. Rob J. Vreeken zullen een aantal onderzoekers met massaspectrometrie gebaseerde imaging op zoek gaan naar nieuwe markers die het ziektebeeld karakteriseren en markers die gebruikt kunnen worden bij de behandeling. Verder zullen dr. Johan van Soest, prof. dr. André Dekker en dr. Leonhard Wee (MAASTRO) een grote rol spelen bij de integratie van de diverse data stromen om de meest relevante markers op te sporen. Dr. Martine Summer-Kutmon (BIGCAT/MACSBIO) zal een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de ‘metabole pathways’ die bij deze ziektebeelden ontregeld zijn. Vanuit het MUMC+ zal dr. Antoni Gostyński meewerken als staf dermatoloog aan de klinische kant van het project. Bovendien zal UM fungeren als centraal punt in het project management en Maastricht duidelijk op de kaart zetten met het oog op huidonderzoek.

logoblok

Lees ook

  • Bij flinke luchtvervuiling kiezen mensen eerder voor oppositiepartijen dan voor regerende partijen. Dit blijkt uit onderzoek van Nico Pestel van Universiteit Maastricht en zijn collega’s

  • Gezonde voeding, voldoende bewegen en cultuur- en talentontwikkeling is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. Met het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt dit een vast onderdeel van de schooldag. Universiteit Maastricht stond aan de basis van het concept.

  • Wetenschappers van het MERLN-instituut van Universiteit Maastricht en van het Maastricht UMC+ zijn erin geslaagd om een embryostructuur van een menselijke eeneiige tweeling te kweken uit louter stamcellen, zonder een eicel of spermacel te gebruiken. Dankzij deze kweek zien wetenschappers nu voor het...