1 oktober 2018

Technisch voortgezet onderwijs Limburg en Universiteit Maastricht werken aan betere aansluiting

Een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs en bevordering van de ontwikkeling van bètatalent – dat is de inzet van negen Limburgse technasia (middelbare scholen met extra aandacht voor techniek en technologie in hun onderwijs), Stichting Technasium en de Universiteit Maastricht (UM). De partijen gaan structureel samenwerken en tekenden op 1 oktober een convenant voor de periode 2018-2022.