SURF subsidie voor project: training students for the 21st century using web-based network analysis

SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stimuleert projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen. Zij heeft net een subsidie toegekend voor het project Web of Law, dat is ingediend door onze collega’s Gijs van Dijck en Gwen Noteborn, in samenwerking met Zuyd Hogeschool.

De aanvraag is ingediend met de gedachte dat rechtspraak een essentiële rol vervult in het juridisch onderwijs. Rechtspraak wordt doorgaans bestudeerd en gedoceerd door uitspraken te lezen en door verschillen te verklaren door de feiten van de uitspraken te vergelijken met de uitkomsten, eventueel mede aan de hand van nieuwe gevallen (hypothetische of daadwerkelijke). Precedenten, dat wil zeggen vaak geciteerde uitspraken uit het verleden waarvan de rechtsregel relevant is voor het onderliggende geval, spelen hierbij een cruciale rol.

Verschillende ontwikkelingen (exponentiële toename juridische informatie, open science, FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), publiek toegankelijk maken van overheidsgegevens) onderstrepen de noodzaak tot (a) het hergebruik van open juridische leermaterialen, (b) met gebruikmaking van computationele technieken en (c) het kritisch kunnen reflecteren op het gebruik van deze leermaterialen en technieken.

Het project heeft tot doel een online softwareplatform te optimaliseren en in het onderwijs te implementeren dat studenten helpt met het begrijpen en toepassen van citatie(netwerk)analyse om (1) precedenten te identificeren, (2) communities (cliques) van uitspraken te detecteren en (3) de relaties tussen de uitspraken te visualiseren. De doelgroep is alle studenten (en docenten) binnen het bachelor- en masteronderwijs op het gebied van Nederlands recht. Het platform zal beschikbaar zijn voor alle (Nederlandse) instellingen voor hoger juridisch onderwijs.

Het project zal lopen van 1 september 2020 tot  31 augustus 2022.

Lees ook