15 juni 2021

Studievoortgang op peil – alertheid blijft nodig

De studievoortgang binnen de UM in coronatijd blijft tot nu toe op een vergelijkbaar peil als daarvoor. Dat geldt ook voor studenten die gebruik konden maken van versoepelingen, zoals de ‘zachte knip’. Volgens rector Rianne Letschert blijft alertheid nodig: cijfers van nu zeggen niet alles, ook niet voor de wat langere termijn.

Nieuwe balans

Rector magnificus Rianne Letschert benadrukt dat de stabiele studievoortgang vooral niet moet leiden tot tevreden achteroverleunen. Alertheid is nodig, zegt zij.

“De cijfers nu geven geen garantie voor de toekomst. Over een paar maanden stroomt een nieuwe groep studenten in, die niet een half maar anderhalf jaar coronacrisis in zijn schooltijd heeft meegemaakt. Mogelijke effecten van de lange periode van online-onderwijs voor de huidige studenten zijn allesbehalve zeker. En straks moeten alle studenten weer een nieuwe balans zien te vinden tussen studie en de vrije tijd waarin hopelijk weer heel veel meer mogelijk is.”

Die zorg en alertheid voor de wat langere termijn worden ook in Den Haag gedeeld. In het Nationaal Onderwijs Programma heeft het ministerie voor zowel 2021 als 2022 extra bedragen gereserveerd voor begeleiding en ondersteuning van studenten.

“Dat is belangrijk, niet alleen voor de studievoortgang maar ook meer algemeen voor de ontwikkeling en het welzijn van studenten. Want studiecijfers en ‘cijfers over die studiecijfers’ zeggen lang niet alles”, aldus Rianne Letschert.