Studievoortgang op peil – alertheid blijft nodig

De studievoortgang binnen de UM in coronatijd blijft tot nu toe op een vergelijkbaar peil als daarvoor. Dat geldt ook voor studenten die gebruik konden maken van versoepelingen, zoals de ‘zachte knip’. Volgens rector Rianne Letschert blijft alertheid nodig: cijfers van nu zeggen niet alles, ook niet voor de wat langere termijn.

Met de ‘zachte knip’ konden aan het begin van dit studiejaar studenten aan de masteropleiding beginnen, ook als ze nog niet helemaal, maar wel bijna klaar waren met hun vooropleiding. Het gold voor studenten die in hun derde jaar minimaal 80 procent van de studiepunten hadden gehaald.

Afronden bachelor

De resultaten van deze groep voor hun mastervakken blijft gemiddeld licht, enkele procentpunten, achter bij de rest van de studenten. Zij waren naast hun mastervakken ook bezig met het afronden van hun bachelors. Na afronding van periode 2, medio februari was dat inmiddels zo’n drie kwart van de ‘zachte knip studenten’ gelukt.

Ook de studievoortgang van de eerstejaars studenten blijft gemiddeld op peil. Uit de beschikbare gegevens (tot en met periode 2) blijkt dat ook zij het onderwijs op afstand met veel minder contacten binnen en buiten de studie aankunnen.

students in classroom

Nieuwe balans

Rector magnificus Rianne Letschert benadrukt dat de stabiele studievoortgang vooral niet moet leiden tot tevreden achteroverleunen. Alertheid is nodig, zegt zij.

“De cijfers nu geven geen garantie voor de toekomst. Over een paar maanden stroomt een nieuwe groep studenten in, die niet een half maar anderhalf jaar coronacrisis in zijn schooltijd heeft meegemaakt. Mogelijke effecten van de lange periode van online-onderwijs voor de huidige studenten zijn allesbehalve zeker. En straks moeten alle studenten weer een nieuwe balans zien te vinden tussen studie en de vrije tijd waarin hopelijk weer heel veel meer mogelijk is.”

Die zorg en alertheid voor de wat langere termijn worden ook in Den Haag gedeeld. In het Nationaal Onderwijs Programma heeft het ministerie voor zowel 2021 als 2022 extra bedragen gereserveerd voor begeleiding en ondersteuning van studenten.

“Dat is belangrijk, niet alleen voor de studievoortgang maar ook meer algemeen voor de ontwikkeling en het welzijn van studenten. Want studiecijfers en ‘cijfers over die studiecijfers’ zeggen lang niet alles”, aldus Rianne Letschert.

Lees ook