Studie "Fachkraft 2030": Duits universitair onderzoek gemaakt in Maastricht

De studiereeks "Fachkraft 2030", die in de zomer van 2012 van start ging als een vrij bescheiden doctoraalproject aan de afdeling Macro-, International- en Labour Economics van de Universiteit Maastricht, is sindsdien uitgegroeid tot een zeer breed opgezet studentenonderzoek in Duitsland. En wellicht een uitstekend voorbeeld van hoe onderzoek kan worden opgezet en voortgezet met relatief weinig financiële middelen. 

Inmiddels zijn in 22 enquêtes bijna 400.000 studenten in heel Duitsland gevraagd naar hun situatie tijdens hun studie en hun verwachtingen van de arbeidsmarkt. De resultaten verrijken niet alleen het academische en mediadiscours over onderwijs, maar worden ook al lang toegepast in het bedrijfsleven. Vooral om doelstellingen ter discussie te stellen en op basis van gegevens een strategische koers uit te zetten. 

De start van Fachkraft

Was dit alles te voorzien in de zomer van 2012? Helemaal niet, zoals een korte terugblik laat zien. Het idee voor de "Fachkraft 2030"-studie kwam van Philipp Seegers, die voor zijn doctoraat over onderwijseconomie stage liep bij het Keulse start-up bedrijf jobvalley (Studitemps GmbH), een van de grootste studentenjobbemiddelingsbureaus in Duitsland.

Al in 2012 werden ongeveer 300.000 studenten geregistreerd om passief geïnformeerd te worden over vacatures. "Ik was destijds op zoek naar een grote steekproef van universitaire studenten voor mijn onderzoek naar beslissingen in het hoger onderwijs en de gevolgen daarvan. Jobvalley was en is de ideale partner omdat ze me in staat stelden om honderdduizenden studenten te contacteren", aldus Philipp Seegers, die het oorspronkelijke idee voor de onderzoeksreeks beschrijft. Een idee dat meteen in de smaak viel bij zijn voormalige begeleider Lex Borghans. 

Wat volgde waren gesprekken met de directie van jobvalley over een samenwerking waarvan beide partijen van meet af aan zouden profiteren: Enerzijds kregen de onderzoekers toegang tot een grote studentensteekproef, die van veel hogere kwaliteit was dan aanvankelijk gedacht. En aan de andere kant jobvalley, omdat zij de bevindingen van de studie konden gebruiken om hun businessmodel te verfijnen en hun klanten voor te lichten. "De studie Fachkraft 2030 onderscheidt ons duidelijk van alle andere spelers op de markt", zegt jobvalley-directeur Clemens Weitz. "De regelmatige enquêtes helpen ons duidelijk om onze doelgroep, de studenten, beter te begrijpen." 

Een mooie toekomst in het verschiet

Inhoudelijk gaat het onderzoek niet alleen in op vragen die studenten in het hier en nu bezighouden, zoals huurprijzen, interesses voor deeltijdbanen of tevredenheid over hun studie, maar kijkt het ook vooruit: waar en hoe willen studenten later werken en hoeveel salaris verwachten ze te verdienen? Wat verwachten studenten van het beroepsleven en het leven in het algemeen? "We zijn altijd verbaasd hoe intensief veel deelnemers zich met de enquête bezighouden", zegt Philipp Seegers. "Gemiddeld," en dit is misschien wel het grootste mysterie van de studie, "nemen studenten 45 minuten de tijd om de online enquête in te vullen en laten ze zeer positieve feedback achter over hoe deze hen heeft geholpen na te denken over hun studie en toekomstige carrière." 

Deelnemers hebben zelfs de mogelijkheid om de resultaten van een psychologisch onderzoek op te vragen, zoals persoonlijkheid en cognitief vermogen die deel uitmaken van de studie voor onderzoeksdoeleinden. "Alle partijen profiteren echt van dit project", zegt Clemens Weitz en hij benadrukt: "Als personeelsbedrijf ervaren we op een concrete manier hoe toepasbaar wetenschappelijke kennis kan zijn in onze dagelijkse business."

Het is geen verrassing dat het bedrijf - dat in 2012 begon als een eenmalige gegevensverzameling - nu zijn 12e jaar ingaat en geen tekenen vertoont van leegloop. Er zijn nog veel meer vragen te stellen aan studenten, voor praktijk en onderzoek. De grootste onderzoekssteekproef onder studenten in het hoger onderwijs in Duitsland wordt nog steeds verzameld door onderzoekers van de Universiteit Maastricht.

Lees ook

  • Het is het onder de aandacht van het College van Bestuur en het Management Team van de Universiteit Maastricht gebracht via een anonieme mail dat zes van de demonstranten die toestemming hebben om in de tuin van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS) te verblijven, met ingang...

  • De Universiteit Maastricht heeft besloten dat een deel van de demonstranten bij Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) voorlopig ‘s nachts aanwezig mag blijven, in de rol van ‘observers’. Voorwaarde is daarbij dat de protesten veilig [in het Engels: non-violent] blijven verlopen en de door de...

  • Het College van Bestuur en het Management Team van de Universiteit Maastricht hebben ermee ingestemd dat komende nacht een groep ‘observers’ in de FASoS-tuin kan blijven. Dat gebeurt onder dezelfde voorwaarden als afgelopen nacht. Dit besluit komt na opnieuw een dag van vreedzame acties en dialoog...