Statement CvB naar aanleiding van onderzoek seksueel geweld onder studenten in Nederland

Seksueel geweld is helaas een veel-voorkomende realiteit onder studenten in Nederland. De schokkende resultaten van het onderzoek van I&O Research dat Amnesty International vandaag publiceerde, tonen dat aan. Ook in de eigen UM-gemeenschap verdient het probleem alle aandacht.

Het nieuws van vandaag maakt duidelijk dat we hard moeten blijven werken om seksueel geweld uit te bannen. Het preventieve én ondersteunende werk dat door studenten en medewerkers op dat terrein wordt verzet, denk aan trainingen, het studentinitiatief WeCare en Consent Matters, het werk van psychologen en vertrouwenspersonen, moet op volle kracht door. Als studenten de hulp en ondersteuning door de universiteit niet weten te vinden dan vraagt dat om extra inspanning zodat ze die wél vinden. En tegelijk zullen we als universiteit moeten blijven wijzen op de hulp en ondersteuning die andere betrokken partijen willen en kunnen bieden.

We blijven graag in gesprek met studenten en externe organisaties hierover zoals we ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Alle ideeën die ons allemaal helpen om het studentenleven veiliger te maken, zijn welkom. Na de zomer ronden we een eigen onderzoek naar seksuele (on)veiligheid in de UM-gemeenschap af. De resultaten en aanbevelingen daaruit zullen we omzetten in acties en aanscherping van ons werk.

Vanzelfsprekend: de UM tolereert geen enkele vorm van seksueel geweld of andere vormen van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling binnen de eigen organisatie. Studenten van de UM die toch te maken krijgen met ongewenst gedrag kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.