Sarah Schoenmaekers aangesteld als hoogleraar bouwrecht aan UHasselt

Per 1 januari 2023 is Sarah Schoenmaekers gedeeltelijk aangesteld als hoogleraar bouwrecht aan de rechtenfaculteit van de UHasselt.

Sarah zal onderwijs verzorgen betreffende het publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. Dit onderwerp stond centraal in Sarah's proefschrift en kent raakvlakken met het overheidsopdrachtenrecht (public procurement) en andere takken van het economisch recht waarmee Sarah zich aan de rechtenfaculteit in Maastricht bezig houdt.

Lees ook

  • Met groot genoegen kondigen wij de livegang van onze nieuwe website aan. De nieuwe website heeft als doel te dienen als platform voor informatie over al onze grensoverschrijdende activiteiten zodat u als bezoeker op een gemakkelijke manier alles te weten kunnen komen over onze lopende...

  • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de SGW open competitie een subsidie toegekend aan een onderzoeksvoorstel dat is geschreven door Prof. Dr Math Noortmann (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) en...

  • Wat betekenen de verschuivingen van partijen in de Provinciale Staten voor grensoverschrijdende samenwerking? Hoe staan de grootste partijen tegenover grensoverschrijdende samenwerking? Welke adviezen zijn er mee te geven aan de Statenleden en bij de vorming van een nieuw provinciebestuur, de...

Meer nieuws