Samen in actie voor het klimaat

De wereldwijde klimaatverandering gaat Arthur Bribosia en Marion Meyers aan het hart. Daarom besloten ze zelf tot actie over te gaan. Afgelopen mei kregen ze 3000 mensen de straat op voor de eerste klimaatmars in Maastricht, tijdens de volgende mars op 20 september hopen ze op 5000 deelnemers.

Toen de Belgische Arthur Bribosia en Marion Meyers zich in hun studentenstad Maastricht wilden gaan inzetten voor het klimaat, kwamen ze tot een verrassende conclusie: “Milieu-activisme bestaat hier nauwelijks. Daarom hebben we zelf maar als Students4Climate een Facebookpagina gemaakt en een eerste klimaatmars georganiseerd. Behalve een groot aantal deelnemers, bleken er ook veel mensen te zijn die ons wilden helpen. Dus hebben we samen met een aantal (milieu)organisaties, zoals Precious Plastic en Mondiaal Maastricht, een klimaatactienetwerk opgebouwd. Zo kunnen we onze zorgen over het klimaat als één stem laten horen. Maar we willen niet alleen roepen om verandering, we willen ons idee van een duurzame samenleving ook in praktijk brengen.”

Buurtplatforms

Wat Arthur en Marion zeker niet willen, is dat hun initiatief beperkt blijft tot een groep studenten. Marion: “In Maastricht leven studenten en locals allebei in hun eigen bubbel. Ze weten nauwelijks van elkaars bestaan. Dat proberen wij te doorbreken. Students4Climate - waarin nu zo’n 40 studenten actief zijn - zoekt bewust de samenwerking met inwoners van Maastricht en met lokale initiatieven. Zo hebben we tijdens Bruis bekers ingezameld. Daarbij kregen we veel steun van bezoekers.”

Meyke Houben (tekst), Students4Climate (fotografie)

klimaatmars
Preparing the climate march

Samenwerking met locals is een van de vier doelen die Students4Climate voor de komende periode heeft geformuleerd. Verder willen ze dat duurzaamheid een verplicht onderdeel wordt van elke bachelorstudie aan de Universiteit Maastricht en hopen ze samen met experts beleidsvoorstellen te maken voor een beter klimaat in de stad. Arthur: “Daar gaan we onder anderen buurtplatforms bij betrekken. Zij hebben de ervaring, de UM heeft de kennis.” En tenslotte komt er een boek, dat mensen op individueel niveau bewust moet maken van de mogelijkheden om groener te leven.

Ruimte

Sinds kort is alvast één wens van Students4Climate uitgekomen: ze hebben hun intrek genomen in een Matchhuis in Mariaberg. Bewoners van een Matchhuis organiseren maatschappelijke activiteiten met buurtbewoners in ruil voor een lage huur. “We waren op zoek naar een fysieke ruimte, waar iedereen die zich bij ons wil aansluiten, welkom is”, legt Marion uit. “Samen met de inwoners van Mariaberg gaan we de komende tijd kijken welke duurzaamheidsprojecten we kunnen opzetten.”

Maar eerst is er nog de derde klimaatmars op 20 september. “Niet alleen in Maastricht, maar over de hele wereld gaan mensen dan de straat op. Drie dagen later vindt in New York de VN-klimaattop plaats. Het is de hoogste tijd dat we de wereldleiders laten zien dat we verandering eisen. Zo vinden we dat de gemeente Maastricht een ‘climate emergency’ moet afkondigen. Op alle niveaus moeten we samenwerken om de consequenties van klimaatverandering tegen te gaan.”

De 3000 deelnemers van mei zijn pas het begin, meent Arthur. “Dat moeten er meer worden. Wij hopen dat nu 5000 mensen met ons meedoen.”

Lees ook

  • Na jaren van turbulentie, heeft het leven van alumna Lea Vink een vlucht genomen in Wenen. Ze kan er nieuwe stappen zetten in haar loopbaan op het kruispunt van luchtvaart en organisatiepsychologie. Ook op persoonlijk gebied lacht het geluk haar toe sinds haar transitie van man naar vrouw.

  • Frans Verhey, hoogleraar Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie is trots op wat er met het Alzheimer Centrum Limburg is bereikt en op het team dat werkt vanuit één visie: mensen met Alzheimer perspectief op kwaliteit van leven bieden. “Te vaak wordt Alzheimer gezien als een afschuwelijke, dodelijke...

  • Vanuit een kleine kamer in een quarantainehotel in Nieuw-Zeeland laat UM-alumna Moniek Mestrom haar licht schijnen over het belang van spoedeisende geneeskunde en haar ervaringen als scheepsdokter. Ze voelde zich nog nooit zo vrij als tijdens expedities naar Antarctica en Groenland.

Meer nieuws