19 september 2019

Samen in actie voor het klimaat

De wereldwijde klimaatverandering gaat Arthur Bribosia en Marion Meyers aan het hart. Daarom besloten ze zelf tot actie over te gaan. Afgelopen mei kregen ze 3000 mensen de straat op voor de eerste klimaatmars in Maastricht, tijdens de volgende mars op 20 september hopen ze op 5000 deelnemers.

klimaatmars
Preparing the climate march

Samenwerking met locals is een van de vier doelen die Students4Climate voor de komende periode heeft geformuleerd. Verder willen ze dat duurzaamheid een verplicht onderdeel wordt van elke bachelorstudie aan de Universiteit Maastricht en hopen ze samen met experts beleidsvoorstellen te maken voor een beter klimaat in de stad. Arthur: “Daar gaan we onder anderen buurtplatforms bij betrekken. Zij hebben de ervaring, de UM heeft de kennis.” En tenslotte komt er een boek, dat mensen op individueel niveau bewust moet maken van de mogelijkheden om groener te leven.

Ruimte

Sinds kort is alvast één wens van Students4Climate uitgekomen: ze hebben hun intrek genomen in een Matchhuis in Mariaberg. Bewoners van een Matchhuis organiseren maatschappelijke activiteiten met buurtbewoners in ruil voor een lage huur. “We waren op zoek naar een fysieke ruimte, waar iedereen die zich bij ons wil aansluiten, welkom is”, legt Marion uit. “Samen met de inwoners van Mariaberg gaan we de komende tijd kijken welke duurzaamheidsprojecten we kunnen opzetten.”

Maar eerst is er nog de derde klimaatmars op 20 september. “Niet alleen in Maastricht, maar over de hele wereld gaan mensen dan de straat op. Drie dagen later vindt in New York de VN-klimaattop plaats. Het is de hoogste tijd dat we de wereldleiders laten zien dat we verandering eisen. Zo vinden we dat de gemeente Maastricht een ‘climate emergency’ moet afkondigen. Op alle niveaus moeten we samenwerken om de consequenties van klimaatverandering tegen te gaan.”

De 3000 deelnemers van mei zijn pas het begin, meent Arthur. “Dat moeten er meer worden. Wij hopen dat nu 5000 mensen met ons meedoen.”

Door: Meyke Houben (tekst), Students4Climate (fotografie)