1 oktober 2018

Ruimte voor gezondheid

In het project ‘Making space for health in the city: towards a South Limburg knowledge agenda", wordt onderzocht welke kennis ontbreekt wat betreft hoe leefomgeving onze gezondheid en sociale bijdrage beinvloed.

Bevolking betrekken om problemen te spotten

Het project focust zich op buurten en locale bevolking met gezondheidsklachten in steden in  Zuid Limburg. Door gemeenten en hun bevolking te betrekken bij het blootleggen van onbrekende kennis and voorname problemen, worden beleidsdoelen en locale behoeften gehoord.

Het eindproduct van de eerste fase zal bestaan uit een regionale agenda met kennisgaten mbt een gezonde leefomgeving. Daaropvolgende projecten zullen deze kennisgaten dichten.