Research Council Noorwegen subsidie voor FASoS onderzoeker Yf Reykers

De Noorse Onderzoeksraad heeft een subsidie van 12 miljoen NOK (~ 1,2 miljoen euro) toegekend aan het ADHOCISM-onderzoeksproject. Dit vierjarig project zal worden geleid door John Karlsrud (NUPI, Noorwegen) als principal investigator en Yf Reykers (Politieke Wetenschap, UM) als co-principal investigator, in samenwerking met onderzoekers van het Graduate Institute Geneva en de University of Witwatersrand (Zuid-Afrika).

ADHOCISM zal de impact van ad-hoc crisisreacties op internationale organisaties bestuderen.

De meeste internationale organisaties worden opgericht met het doel problemen van collectieve actie op te lossen wanneer zich een crisis voordoet. Toch hebben lidstaten herhaaldelijk ad hoc crisisresponsen (AHCR's) opgezet in situaties waarin van internationale organisaties verwacht zou kunnen worden dat zij een centrale rol spelen. AHCR's worden hier opgevat als losse groepen actoren die overeenkomen om een bepaalde crisis op een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats op te lossen buiten een bestaande organisatie op hetzelfde beleidsdomein om. Verrassend genoeg heeft dit belangrijke kenmerk van de huidige mondiale governance tot dusver weinig aandacht gekregen. AHCR's kunnen op korte termijn leiden tot snellere en effectievere crisisresponsen onder gelijkgestemde staten, maar op langere termijn kunnen zij ook concurreren met internationale organisaties of zelfs de relevantie en geloofwaardigheid daarvan ondermijnen.

ADHOCISM wil bijdragen tot het opvullen van deze leemte door een systematische studie van ad hoc crisisresponsen op twee beleidsdomeinen: veiligheid en gezondheid. Met deze gekoppelde vergelijking wil ADHOCISM een breder empirisch bestuursfenomeen aanboren. Wat de veiligheid in de wereld betreft, zijn de voor de hand liggende voorbeelden de gezamenlijke troepenmacht van de Group of Five Sahel (JF-G5S) in Mali en de Multinational Joint Task Force (MNJTF) tegen Boko Haram in Noord-Nigeria. In de strijd tegen COVID-19 ontving de in Oslo gevestigde Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) 2,2 miljard dollar, de Vaccine Alliance (Gavi) 1 miljard dollar, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg slechts 5 miljoen dollar aan financiering van de Noorse regering.

Als internationale organisaties niet langer worden gezien als de belangrijkste instrumenten om mondiale uitdagingen aan te pakken, bestaat ook het risico dat de relevantie van deze organisaties afneemt, en soortgelijke trends kunnen zich ook op andere gebieden voordoen.

Lees ook

  • In een korte podcast van BNR Nieuwsradio gaat UM-historicus Raf de Bont in op de vraag of met alle bemoeienis van de mens een 'echt wild dier' nog wel bestaat.  En of we nog wel kunnen spreken van wilde natuur als er nergens op aarde meer een plekje is dat niet door ons is beïnvloed.

  • Twee wetenschappers van Universiteit Maastricht (UM), Keri Vos en Iskander de Bruycker, krijgen een Vidi-beurs van €800.000,- voor hun onderzoeksprojecten.

  • Voor wetenschap gebeurt niet alleen via de universiteit, betoogde Marjolein van Asselt, vertrekkend hoogleraar Risk Governance bij de Universiteit Maastricht, tijdens haar afscheidscollege.