10 juli 2017

Project BONE maakt extra operaties bij complexe botbreuken overbodig

Een grensoverschrijdend Europees consortium onder leiding van de Universiteit Maastricht (UM) werkt de komende jaren aan de ontwikkeling van slimme botimplantaten. Die moeten terugkerende operaties, voortdurende medicatie of zelfs het gebruik van donorweefsel bij complexe botbreuken overbodig maken. Het innovatieve samenwerkingsverband betekent bovendien een flinke economische stimulans voor de betrokken regio’s.