27 oktober 2017
Academisch Centrum voor Epileptologie doet mee aan groot internationaal onderzoek

Oorsprong merendeel epilepsiegevallen verklaard

Epilepsie is in 80 procent van de gevallen het gevolg van laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus (het hersengebied dat een belangrijke rol speelt bij de opslag van informatie in het geheugen).