Onderwijsinnovatie: nieuw (digitaal) jasje Juridisch Presenteren

Dankzij een regionale samenwerking tussen de Universiteit Maastricht (UM) en de Open Universiteit (OU) leren studenten van de bachelor Rechtsgeleerdheid de vaardigheid Juridisch Presenteren voortaan door middel van een state-of-the-art digitale onderwijsvorm. Met behulp van een serious game leren ze een juridische presentatie te houden en gebruiken de Pe(e)rfect Vaardig feedback-en reflectiemethode voor het online aanleren van vaardigheden.

“Ik wist wat ik moest gaan verbeteren in mijn volgende pleidooi. Soms is het fijn om niet alleen van een docent, maar ook van je medestudenten te horen wat beter kan”(Annabel, student).

esther ronda

Serious game
De serious game speelt zich af in een virtueel advocatenkantoor, waar de student stage loopt. De stage bestaat uit het bestuderen van echte juridisch inhoudelijke zaken in twee rechtsgebieden (civiel- en strafrecht). De student voert opdrachten uit en maakt kennis met de kenmerken van een goede juridische presentatie. Daarmee gaat de student in de Pe(e)rfect-vaardig methode verder aan de slag en leert zelf een online juridische presentatie in een civiele zaak en in een strafzaak geven.

De Pe(e)rfect-vaardig methode
Aan de hand van videovoorbeelden leren studenten de kenmerken van een goede beheersing van de vaardigheid kennen. Ze gaan vervolgens zelf oefenen en zodra ze tevreden zijn over hun eigen presentatie, laten ze deze beoordelen door twee of drie medestudenten en door de docent. Zij geven gestructureerd feedback aan de hand van vaste rubrieken. Een overzichtelijke visualisatie in een ‘vaardigheidswiel’ koppelt deze feedback en bijbehorende tips en tops per deelvaardigheid terug. Zo ziet een student direct wat goed ging en wat nog verbeterd kan worden. De Pe(e)rfect-vaardig methode is ontwikkeld door Ellen Rusman (projectleider) en Rob Nadolski. 

Ontwikkeling
De Pe(e)rfect Vaardig methode is in teamverband en in nauwe samenwerking met verschillende afdelingen binnen de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht ontwikkeld door Ellen Rusman (projectleider) en Rob Nadolski. Zowel de game als de methode zijn in samenwerking met de betreffende vakdocenten aan de Rechtenfaculteiten van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit, onder leiding van Natasja van der Meer (UM) en Astrid Jordaans (OU) (verder) ontwikkeld. Monique Korenhof, werkzaam bij ECO, heeft daarbij de flow van de game in goede banen geleid. Met het opleveren van de online methode is het Pe(e)rfect Vaardig project nog niet afgerond. De vragen die in het project centraal staan zijn of studenten in het hoger onderwijs vaardigheden met deze methode ook compleet online goed kunnen aanleren en verbeteren, of het docenten deels ontlast bij het geven van vaardighedenonderwijs én of het voor zowel docent als studenten een nuttige en aantrekkelijke methode is. Omdat de studenten Rechtsgeleerdheid van de UM en de OU het programma dit voorjaar daadwerkelijk doorlopen, kan dat nu in de praktijk worden onderzocht.

Meer informatie vind je op de website van de Open Universiteit.

 

Law_Juridisch_presenteren
Een voorbeeld uit de serious game dat zich afspeelt in een virtueel advocatenkantoor.

Lees ook

Meer nieuws