25 mei 2016

Nieuwe testen leiden tot snellere diagnostiek bij infecties en adequatere antibioticabehandeling

Dankzij twee vernieuwde testen kan de veroorzaker van een infectie sneller opgespoord worden. Patiënten kunnen hierdoor 16 uur eerder het goede antibioticum toegediend krijgen. Te brede en overbodige antibiotica kunnen sneller gestopt worden en (onnodig) antibioticumgebruik verminderd. Niet alleen de ontwikkeling van deze testen, ook meer aandacht voor de invoering ervan in de dagelijkse praktijk zijn van belang voor een optimaal antibioticumbeleid. Dit zijn de conclusies van Judith Beuving in haar proefschrift “Rapid diagnosis of bloodstream infection – From theory to clinical practice.”