150.000 metingen per seconde brengen het hart van binnenuit in kaart

Nieuwe techniek ingezet voor behandeling hartritmestoornis

In het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ is deze week de eerste patiënt geholpen met behulp van een nieuwe behandeltechniek voor complexe hartritmestoornissen. Tijdens deze behandeling wordt met een speciale kathether het hart van binnenuit minutieus in kaart gebracht en real time gevolgd. Dat heeft diverse voordelen voor de patiënt. Zo kan de cardioloog tijdens de ingreep al zien of de procedure succesvol is, waardoor de kans op her-operaties afneemt. Met de nieuwe techniek is de cardioloog tevens in staat om complexe ritmestoornissen op te sporen die voorheen onzichtbaar bleven.

Boezemfibrilleren treft in Nederland zo'n 300.000 mensen en is de meest voorkomende hartritmestoornis, waarbij de elektrische geleiding in het hart niet meer goed functioneert. Patiënten kunnen last krijgen van een onregelmatige hartslag, overmatig transpireren en duizeligheid. Bij een gezond persoon wordt vanuit één plek in het hart een elektrische prikkel verstuurd om het hartritme aan te geven. Onder invloed van verschillende factoren (zoals leeftijd, leefstijl of andere aandoeningen) kunnen ook prikkels ontstaan vanuit andere plekken in het hart, er ontstaat een hartritmestoornis.

Littekens maken

Een cardioloog kan overtollige prikkels uitschakelen door een ablatie toe te passen. Met behulp van koude of hitte wordt een litteken aangebracht op de plek waar de ‘verkeerde’ prikkel ontstaat. Bij complexe ritmestoornissen is het soms erg lastig om de juiste plaats te lokaliseren en te bepalen of het aanbrengen van een litteken wel is gelukt. Dat kan er toe leiden dat patiënten herhaaldelijk terug moeten komen voor een nieuwe procedure. Met de inzet van de nieuwe techniek is de verwachting dat het aantal her-ingrepen aanzienlijk zal dalen.

150.000 metingen per seconde

Voor de procedure wordt gebruik gemaakt van een zogeheten mapping-kathether die in staat is om in het hart bijna 150.000 metingen per seconde uit te voeren. Op basis van deze meetpunten, gemaakt door ultrasoon geluid, wordt de hartkamer (of –boezem) van binnenuit gevisualiseerd. Tevens worden de elektrische pulsen die het hart afgeeft minutieus in kaart gebracht. “Daardoor kun je in real time precies zien waar de stoornis wordt veroorzaakt”, zegt cardioloog dr. Laurent Pison die de techniek in de praktijk brengt. “Je kunt tevens stoornissen die je voorheen niet zag opsporen en je kunt meteen het effect zien van een toegepaste ablatie, waardoor de kans dus veel kleiner is dat de patiënt later opnieuw last krijgt van een gemiste stoornis.”

Visualisatie

Daarnaast is het de verwachting dat de patiënt in de toekomst ook een CT-scan (met de bijbehorende straling) bespaard zal blijven. Normaliter wordt deze scan voorafgaand aan de ingreep gemaakt om het hart in kaart te brengen. Omdat de visualisatie van het hart tijdens de ingreep nu echter live wordt uitgevoerd kan dat mogelijk achterwege blijven. Voorlopig wordt de CT-scan zekerheidshalve echter nog wel gemaakt.

Inmiddels heeft het Maastricht Hart+Vaat Centrum de beschikking over verschillende  innovatieve technieken voor de behandeling van complexe hartritmestoornissen, waaronder de hybride ablatie, de Sensei-robot en nu dus de mapping-kathether techniek. Deze laatste is ontwikkeld door Acutus Medical en wordt in eerste instantie uitgevoerd in onderzoeksverband.

Lees ook