30 augustus 2018

Nieuwe leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’ in Venlo

Initiatief van bedrijven en Universiteit Maastricht op Brightlands Campus Greenport Venlo

VENLO, 30 augustus 2018

Een aantal bedrijven en Universiteit Maastricht richten op Brightlands Campus Greenport Venlo een academische leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’ op. De aan te stellen topwetenschapper gaat voor minstens vijf jaar onderzoek doen naar gezonde voeding in relatie tot jeugd en jongeren. Daarnaast is ook een onderwijs- en educatietaak aan de leerstoel gekoppeld.