Universiteit Maastricht, Brightlands en MUMC+

Nieuw implantaat als remedie tegen glaucoom

Glaucoom is een ernstige oogaandoening die ongeveer drie tot vijf procent van de bevolking boven de leeftijd van 50 jaar treft, met niet zelden blindheid tot gevolg. Meestal is hierbij de oogdruk (sterk) verhoogd. Oogdruppels en laserbehandelingen werken meestal goed, maar om de oogdruk permanent onder controle te krijgen is vaak ook chirurgische behandeling noodzakelijk.

In ernstige gevallen is plaatsing van een kunststof implantaat noodzakelijk. Hoewel deze vaak goed werken, is veel kennis en kunde nodig voor correcte plaatsing en is er een intensieve follow-up van de patiënten nodig; de kans op mogelijke complicaties is tamelijk groot en het oogdrukverlagende effect soms moeilijk te voorspellen. Vanwege deze onvoorspelbaarheid en de vrees voor complicaties is er een grote behoefte aan veilige en gestandaardiseerde, minimaal invasieve chirurgie, waardoor deze voor zowel chirurgen als patiënten een acceptabeler alternatief wordt. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is onder leiding van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het Maastricht UMC+ en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven een nieuw en veelbelovend glaucoomimplantaat ontwikkeld. Aan startup PEYEONEER MedTech, gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus, de opgave om het glaucoomimplantaat naar de patiënt te brengen.

Het volledige artikel is te lezen op de website van Brightlands.

Lees ook