20 december 2019

Maastrichtse juristen strijden met succes tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap

Voor de onderzoeksgroep van Susan Rutten, hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context aan de Universiteit Maastricht (UM), kwam de afgelopen weken alles samen. Mede dankzij de aanbevelingen uit hun MARICAP-onderzoek, diende minister Dekker (Rechtsbescherming) onlangs een wetsvoorstel in om sneller een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap. Een week later publiceerde het WODC een door dezelfde juristen opgestelde evaluatie van de Wet tegengaan huwelijksdwang, die deze maand precies vier jaar geleden in werking trad.