8 juni 2017

Maastricht Young Academy van start

Twaalf jonge wetenschappers, geselecteerd vanuit de zes faculteiten, hebben naar KNAW-voorbeeld het initiatief genomen om samen een Maastrichtse variant te starten van de Jonge Akademie.

Maastricht Young Academy in L1 Avondgasten

Anique de Bruin en Blanche Schroen vertellen in het tv-programma Avondgasten op L1 over de onlangs opgerichte Maastricht Young Academy

Deze Maastricht Young Academy (MYA) wordt een dynamisch en innovatief platform waarin talentvolle wetenschappers vanuit allerlei disciplines visies ontwikkelen over wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie.

De MYA opereert als onafhankelijk platform binnen de UM en kan fungeren als adviesorgaan voor het College van Bestuur en andere relevante gremia. Naast het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen, gaat de MYA ook activiteiten (lezingen e.d.) organiseren binnen zowel de UM als voor een breder publiek in Limburg en de Euregio. Hoe het platform precies gaat functioneren wordt de komende tijd verder uitgewerkt door de leden zelf.

De leden van de MYA zijn:

FHML
- Dr. Blanche Schroen
- Dr. Anique de Bruin

FPN
- Dr. Jill Lobbestael
- Dr. Federico de Martino

FHS
- Dr. Steven Kelk
- Prof.dr. Melissa Siegel

FL
- Dr. Bram Akkermans
- Dr. Mariolina Eliantonio

SBE
- Dr. Caroline Goukens
- Dr. Mathias Staudigl

FASoS
- Dr. Anna Harris
- Dr. Tamar Sharon