Internationale topconferentie voor duurzaamheidswetenschappers en -professionals in Maastricht

Maastricht School of Business and Economics organiseert internationale topconferentie over duurzaamheid en nieuwe bedrijfsmodellen

Ondernemers uitdagen om hun bedrijfsactiviteiten te moderniseren. Dit staat centraal bij de New Business Models (NBM) conferentie die in 2023 wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht. Sinds de start acht jaar geleden brengt de NBM-conferentie jaarlijks academici en praktijkmensen uit de hele wereld bijeen. In juli 2023 vindt de conferentie voor de eerste keer plaats in Maastricht. Met als doel om alternatieve en duurzamere bedrijfsmodellen te verkennen. Modellen die vernieuwend zijn, en niet alleen gericht zijn op groei en expansie.

Nieuw evenwicht
Over het belang van evenwicht van de zogenaamde triple bottom line, waarin het bedrijf economische vatbaarheid, milieuvriendelijkheid en sociale verantwoordelijkheid uitbalanceert, is al veel gesproken. Het gaat niet meer alleen om wat we doen met onze huidige middelen, hoe we waarde creëren en leveren of hoe we streven naar een duurzaam concurrentievoordeel. Onze samenleving stelt traditionele manieren van zakendoen ter discussie en we ontwikkelen nieuwe businessmodellen. Met als centraal element het nalaten van een betere, meer welvarende en duurzame toekomst aan de volgende generaties. Voor bedrijfsleiders en ondernemers is dit geen gemakkelijke taak. Jarenlang zijn we te veel gericht zijn geweest op groei, uitbreiding en exploitatie van wat we kunnen en hebben, met minder aandacht voor de gevolgen van onze activiteiten. We zoeken naar nieuwe evenwicht.

Nieuwe Bedrijfsmodellen conferentie
Het is al weer acht jaar geleden dat een groep academici samenkwam in Toulouse (Frankrijk) om de nieuwe paradigma's van bedrijfsmodellen te bespreken. Gericht op "doen" maar met minder impact op onze huidige hulpbronnen. Met gebruik van alternatieve en schonere energiebronnen, andere materialen en met een positievere impact op de samenleving. Dit is wat wij Nieuwe Bedrijfsmodellen noemen, met meer circulaire of duurzame principes. Sinds die eerste bijeenkomst in Frankrijk heeft de NBM academische gemeenschap niet alleen academici, maar ook verschillende praktijkmensen en ondernemers betrokken, die jaarlijks samenkomen tijdens een Internationale Conferentie over Nieuwe Business Modellen, die eerder ook in Graz, Sofia, Berlijn, Rome, en Halmstad & Nijmegen (de laatste twee online dankzij Covid) is gehouden.

Nieuwe partnerschappen
De School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht is verheugd gastheer te zijn van de editie 2023 met als thema "Building partnerships for more sustainable, resilient and regenerative business models". Dr. Abel Diaz Gonzalez, assistent-professor bij de afdeling Organisatie, Strategie en Ondernemerschap (OSE) is de conferentievoorzitter. Abel kwam in de zomer van 2022 bij SBE en is al enkele jaren betrokken bij de NBM-gemeenschap. Toen Abel de kans kreeg om als voorzitter op te treden, zei hij: ''Ik geloof heilig in de kracht van partnerschappen om zo een grotere positieve impact te bereiken. Onze samenleving moet werken en vooruit blijven denken in de ontwikkeling van complementaire partnerschappen, waar win-win relaties worden ontwikkeld tussen bedrijven en andere actoren, waar meer lokale, nationale en internationale samenwerkingen worden bevorderd, en waar we allemaal gemeenschappelijke middelen, kennis en capaciteiten kunnen gebruiken om veerkrachtigere bedrijven voor morgen te creëren".

Het organisatieteam van NBM 2023 bestaat verder uit Prof. dr. Juliette Koning (Afdelingshoofd OSE) en Prof. dr. Nancy Bocken (MSI, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen). "Naast efficiëntieverbeteringen die tegelijkertijd kosten en middelen besparen, moeten we ook nadenken over het vertragen en sluiten van resource loops en ons richten op het herstel van beschadigde ecosystemen via nieuwe duurzame bedrijfsmodellen", geeft prof. Bocken aan, die in eerdere edities actief heeft deelgenomen aan de NBM-conferentie.

De conferentie verwelkomt ook de deelname van promovendi om hun onderzoek te bespreken tijdens het pre-conferentie doctoraal colloquium. Dankzij een genereuze sponsoring/subsidie van de Society for the Advancement of Management Studies (SAMS) zijn er 15 reisbeurzen (500 euro) beschikbaar om deel te nemen aan het doctoraal colloquium; voorrang wordt gegeven aan promovendi uit het Zuiden/ontwikkelingslanden.

Concrete maatschappelijke impact
"We zijn erg enthousiast om volgend jaar deze internationale conferentie bij de SBE te organiseren. Het sluit naadloos aan bij waar wij in geloven als universiteit die zich inzet voor duurzaamheid: niet alleen uitstekend onderwijs bieden aan onze studenten en multidisciplinair toonaangevend onderzoek uitvoeren, maar ook evenementen zoals de NBM-conferentie bevorderen en ondersteunen, die de dialoog tussen de academische wereld en de praktijk vergemakkelijken en zo echte en concrete maatschappelijke effecten te creëren", aldus prof. Koning.  Met meer dan 15 verschillende tracks, verdeeld over twee volle dagen, belooft de conferentie veel tijd voor diepgaande discussies en debatten over de ontwikkeling van de volgende generatie van meer duurzame, veerkrachtige en regeneratieve bedrijfsmodellen.

Lees ook