Lachgas is uur na gebruik nog meetbaar - Effect op (rij)gedrag houdt ook lang aan

Recreatief lachgasgebruik is tot minstens 60 minuten na inhalatie meetbaar in ademlucht en bloed, en het is technisch haalbaar om hiervoor een meetinstrument te ontwikkelen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek door wetenschappers van Universiteit Maastricht, TNO en het LUMC naar de detecteerbaarheid van recreatief lachgasgebruik bij bestuurders en de impact ervan op de rijvaardigheid. De studie bevestigt verder dat de roes direct na recreatief lachgasgebruik de rijvaardigheid dusdanig beïnvloedt dat het niet verantwoord is om aan het verkeer deel te nemen. De gedragseffecten van lachgas blijven ook na de initiële intense roes nog geruime tijd meetbaar.

Lachgas

Op dit moment is er nog geen meetmethode om lachgas in het lichaam aan te tonen via bijvoorbeeld uitgeademde lucht, bloed of speeksel. Tot nu was ook onbekend hoe lang lachgas aantoonbaar blijft en wat de precieze invloed is op de rijvaardigheid. In dit onderzoek staan technieken genoemd die het meest geschikt zijn voor het detecteren van lachgas in uitgeademde lucht, bloed of speeksel in een handhaving- en opsporingscontext. Het vaststellen van een grenswaarde waarboven de invloed op de rijvaardigheid te groot is, was op basis van deze studie niet mogelijk. Daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk.

Desondanks wil Jan Ramaekers, hoogleraar Psychofarmacologie in Maastricht, duidelijk waarschuwen: “Tijdens de kortdurende roes van lachgas is het onmogelijk om een auto te besturen.” Volgens medeonderzoeker Frederick Vinckenbosch zijn er zelfs na afloop van de lachgasroes nog kleine resteffecten op psychomotorisch functioneren die tot minstens 45 minuten lijken aan te houden.

Meetinstrument

Gedurende het onderzoek zijn in het TNO-laboratorium kansrijke meettechnieken getest en gevalideerd op toepasbaarheid, mede op basis van adem- en bloedmonsters van proefpersonen. Het effect van het gebruik van lachgas op gedrag is door onderzoekers van de Universiteit Maastricht getest bij 24 proefpersonen. Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie, is blij met de onderzoeksresultaten. 

“Dit onderzoek toont aan dat je lachgas in ademlucht en bloed kunt aantonen, en dat gebruik van lachgas in het verkeer de rijvaardigheid aantast. Iets wat wij in onze dagelijkse politiepraktijk al zagen, doordat er veel ongelukken in het verkeer gebeuren. Ook biedt dit onderzoek een beginpunt om in de toekomst een meetinstrument te laten ontwikkelen, waardoor we lachgasgebruik in het verkeer nog beter kunnen handhaven.” 

Rijvaardigheid

De onderzoekers bevelen aan om via vervolgonderzoek duidelijk in kaart te brengen welke aspecten van de rijvaardigheid precies negatief beïnvloed worden door lachgas en in welke mate. Zulk onderzoek zou ook antwoord kunnen geven op de vraag bij welke concentratie lachgas het risico op ongevallen te groot wordt. Ander vervolgonderzoek kan wellicht meer duidelijkheid geven of en onder welke voorwaarden een speekseltest ingezet kan worden als meetmethode. 

Het recente onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de politie en het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Een samenvatting ervan is gratis te downloaden van de websites www.politie.nl en www.politieenwetenschap.nl.

Lees ook

  • Milene Bonte, hoogleraar Cognitive Neuroscience of Language and Literacy Development heeft een NWO Vici beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. Het bedrag is bestemd voor onderzoek naar het tijdig kunnen voorspellen of kinderen extra ondersteuning nodig hebben om leesproblemen te voorkomen. 

  • Vier Maastrichtse onderzoeksteams gaan van start met hun project dat gefinancierd wordt met een flinke som geld uit de Open Competitie van subsidieverstrekker ZonMw. Daarnaast is een Nijmeegs onderzoeksteam gehonoreerd, waarvan ook Harro van Lente, hoogleraar Science and Technology Studies aan...

  • De International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety (ICADTS) heeft nieuwe richtlijnen vrijgegeven die een samenvatting geven van het meest recente onderzoek over rijden onder invloed van cannabis.