8 maart 2018

Keuzegids Masters 2018 UPDATE: Elf topopleidingen aan de UM

In de op 8 maart verschenen Keuzegids Masters 2018 hebben elf Maastrichtse masteropleidingen - dat zijn er drie meer dan vorig jaar - het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ ontvangen. Dit zegel wordt verleend wanneer in de systematiek van de Keuzegids een score van 76 of meer gehaald wordt.