ITEM presenteert onderzoeksresultaten aan Belgische ambassadeur in Nederland

ITEM onderzoeker Martin Unfried presenteerde op 17 April de onderzoeksresultaten van het project North Sea Port aan de Belgische ambassadeur te Nederland, de heer Dirk Achten. 

De onderzoeksopdracht aangaande het North Sea Port project was een opdracht aan ITEM vanuit de Provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 17 april jl. presenteerde ITEM haar bevindingen tijdens een rondvaartboot vanuit Gent naar Terneuzen. 

North Sea Port bestaat sinds 2018 en is een grensoverschrijdende fusie van de havens van Gent en Zeeland. De doelstelling voor deze grensoverschrijdende fusie is om de internationale positie van de haven te versterken en concurrentiekracht te vergroten. 

item north sea port 1
ITEM onderzoeker Martin Unfried met o.a. CEO Daan Schalck, de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering Filip D’havé en Ambassadeur Achten

ITEM heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen van grensoverschrijdend ondernemen en daarbij een inventarisatie gemaakt van de knelpunten gerelateerd aan regelgeving in samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Deze inventarisatie zal als basis dienen voor de verkenning van mogelijke juridische oplossingen, inclusief het veelbelovend potentieel van het Benelux-instrumentarium en de optie tot wettelijke experimenten. 

In het onderzoek werd een verschil gemaakt tussen enerzijds knelpunten die door de experts van het havenbedrijf werden genoemd en die vandaag als een belemmerende factor werden ervaren. Anderzijds zijn er ook verdere knelpunten beschreven die eveneens zeer nadelig voor de ontwikkeling van niet alleen het bedrijf, maar voor de ontwikkeling van het hele havengebied zouden kunnen zijn. Meerdere knelpunten zijn hierbij geïdentificeerd. ITEM onderzoeker Martin Unfried presenteerde deze bevindingen tijdens het evenement van 17 April.  

Lees ook