Announcement

ITEM en UHasselt doen samen grensoverschrijdend onderzoek

Op 8 mei ondertekenen het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht (UM) en de UHasselt een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek. De ondertekening vindt plaats in aanwezigheid van de gouverneurs van de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg.

De twee provincies financieren de samenwerking, waardoor onderzoek, advisering en kennisuitwisseling rond grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking verder kan worden uitgebouwd. Dat is nodig, want werken over de grens brengt belemmeringen met zich mee op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid.

Knelpunten
Door het uitblijven van Europese regelgeving zijn zowel de actieve als de gepensioneerde werknemers en ondernemers die grensoverschrijdend tussen België en Nederland wonen en werken aan meer dan één rechtsstelsel overgeleverd. Die rechtsstelsels houden vaak geen rekening met de eigenheden van wonen en werken over de grens en zijn ook niet op elkaar afgestemd. Dit hindert de ontplooiing van grensoverschrijdende activiteiten én levert ingewikkelde juridische vraagstukken op.

Onderzoekers van beide universiteiten slaan nu de handen ineen en brengen grensoverschrijdende knelpunten onder de aandacht. Zij doen dat door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en door oplossingen voor te leggen aan beleidsmakers. Zij formuleren aanbevelingen op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid.

Aanstellingen

De aanstelling per 1 januari 2019 van onderzoekers Stefan Bemelmans en Hannelore Niesten heeft de samenwerking tussen UHasselt en ITEM al versterkt. De verbindende rol van deze beide tussenpersonen staat garant voor de uitwisseling van concrete onderzoeksresultaten tussen de twee onderzoeksinstituten. Daardoor wordt het onderzoek naar een hoger niveau getild. Het wetenschappelijk en toegepaste onderzoek wordt door promotie-kandidaat Stefan Bemelmans gelijktijdig bij Universiteit Hasselt (CORe, eenheid fiscaal recht) en bij de Universiteit Maastricht (ITEM) uitgevoerd.

Onderzoek

Stefan Bemelmans gaat promotieonderzoek doen naar “Een rechtsvergelijkend pensioenonderzoek tussen Nederland en België inzake de belemmeringen bij grensoverschrijdende pensioenuitvoering van buitenlandse pensioenregelingen” onder begeleiding van prof. dr. Elly Van de Velde van UHasselt en prof. dr. Anouk Bollen van de UM.

Dr. Hannelore Niesten is bij UHasselt aangesteld als wetenschappelijk onderzoeker. In juli 2017 heeft zij als eerste UHasselt/UM-dubbeldoctoraat in de rechten succesvol haar proefschrift “Belastingvoordelen van grensoverschrijdende economisch actieve EU-personen” verdedigd. De focus van haar onderzoek ligt op de identificatie van de oorzaken van problemen en het aanreiken van oplossingen.

//

Lees ook