Investeren in tabaksindustrie is risicovol

Onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) laat zien dat het beleggen in tabaksaandelen tot een substantieel financieel risico kan leiden. Samen met een team van zes studenten uit het Honours Programme van de Maastricht University School of Business and Economics heeft professor Rob Bauer met een scenarioanalyse bijgedragen aan het rapport Tobacco: Reviewing the Growing Financial Risks. Het onderzoek werd verricht op verzoek van Tobacco Free Portfolios (TFP), een organisatie die wereldwijd pleit voor het stoppen met financieren van tabaksondernemingen. Het rapport van de UM levert sterke argumenten voor dit pleidooi.

Toekomstscenario’s
Tabaksondernemingen staan in de afgelopen jaren in het middelpunt van de belangstelling. Vrijwel dagelijks staat in de wereldpers nieuws over een nieuwe rechtszaak tegen de sector, worden ethische dilemma’s - denk vooral aan gezondheidseffecten en kinderarbeid - breed uitgemeten in de (wereldwijde) media, en trekken institutionele beleggers zich om ethische en in toenemende mate om financiële redenen terug uit de tabakssector. En dat terwijl tabaksaandelen al jarenlang gelden als een solide belegging met hoge rendementen en stabiele en hoge dividenden. In 2018 zijn de koersen van tabaksaandelen echter sterk gedaald. Volgens de toekomstgerichte scenarioanalyses van de Maastrichtse onderzoekers met de titel The Future of Tobacco Stocks: A Scenario Analysis  zijn de resultaten ‘Een duidelijk signaal voor de financiële vooruitzichten van tabaksproducenten.’ Ook klinkt er een waarschuwing aan beleggers: ‘Voor institutionele beleggers die zich richten op rendementen op de lange termijn is dit niet te negeren.’ Het UM-rapport laat drie toekomstscenario’s zien. Het eerste is vooral gebaseerd op het in stand houden van de status quo, het tweede scenario gaat uit van een lagere groei van de tabakssector dan voorheen, en het laatste scenario gaat uit van een aanhoudend sterke daling van de vraag als gevolg van politieke, economische, sociale en technologische factoren..

Maatschappelijke betrokkenheid
De UM  heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan, niet alleen in haar onderzoek, maar ook in haar onderwijs. Studenten worden al in een vroeg stadium betrokken bij maatschappelijk relevante projecten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. De School of Business and Economics (SBE) en het daar gevestigde European Center for Sustainable Finance (ECCE) heeft een leidende positie als het gaat om onderzoek naar duurzaam beleggen. Voor het onderzoek naar de financiële risico’s van beleggen in de tabaksindustrie zijn bewust getalenteerde en betrokken studenten geselecteerd.

Objectief
Professor Rob Bauer begeleidde het onderzoek: “Ik ben meer dan trots op mijn team van studenten dat de tabaksindustrie op een objectieve manier onder de loep heeft genomen. Wij hebben samen een rapport geschreven dat duidelijk aangeeft dat - vooruitkijkend - beleggen in de tabaksindustrie substantiële financiële risico’s met zich meebrengt. Een dalende vraag naar tabak, de toenemende rechtszaken tegen de tabaksindustrie en de wereldwijde desinvesteringen van grote institutionele beleggers maken beleggen in deze ondernemingen niet alleen ethisch onverantwoord maar ook financieel risicovol. Vooral lange-termijn-beleggers - denk aan pensioenfondsen - zouden dit nieuwe inzicht ter harte kunnen nemen als ze de afweging maken of ze tabaksondernemingen uitsluiten van hun beleggingsuniversum.”

Impact creëren
Fabian Grohmann, honours bachelor student aan SBE, vindt het onderzoek een waardevolle ervaring: “Voor ons studenten was dit onderzoek meer dan alleen een geweldige kans om in een professioneel onderzoeksteam te werken en onze vaardigheden te ontwikkelen. Wij jonge mensen willen meer doen dan een goede prestatie leveren – we willen impact creëren. Het onderzoek rond de tabaksindustrie was gericht op een onderwerp dat nauw verbonden is met vraagstukken die impact mogelijk maken, zoals duurzaamheid en volksgezondheid. Voor mij was dit een van de belangrijkste redenen om me bij het team aan te sluiten, want het motiveert nog meer om extra uren te investeren in maatschappelijk relevante kwesties.”

Tobacco Free Portfolios
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Tobacco Free Portfolios, een non-profit wereldwijde organisatie die samenwerkt met de financiële sector in de hele wereld om tabaksvrije financiën te stimuleren en prioriteren. Dr. Rachel Melsom van Tobacco Free Portfolios coördineerde het onderzoek: “Ik heb zeer plezierig met het onderzoeksteam samengewerkt. Tabaksaandelen hebben goed gepresteerd op de beurs, maar ten koste van mensenlevens en enorme financiële kosten voor de maatschappij. De door de UM gehanteerde scenario’s zijn zeer realistisch. Zelfs de meest conservatieve financiële analist zal beseffen dat toekomstige beleggingen in deze sector minder zullen opleveren dan voorheen.”    

Foto: Marcus Bleasdale voor Human Rights Watch

 

Het onderzoek is uitgevoerd door:
Professor Rob Bauer, Professor of Finance (Institutional Investors Chair) en Director of the European Center for Sustainable Finance (ECCE) aan de Universiteit Maastricht, en Executive Director of the International Centre for Pension Management (ICPM) in Toronto, Canada.

Zijn team van onderzoeksassistenten bestaat uit studenten van het Maastricht University Honours Programme in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding: Fabian Grohmann, Fabian Süßmann, Filip Dobrzynski, Jeroen Schmitz, Julian Alves, en Moritz Dillmann.

Lees ook

  • De ESG-rating, het keurmerk dat aangeeft dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt veelal een belofte die alleen op papier bestaat. Terwijl grote beleggers, zoals Nederlandse pensioenfondsen, er juist gebruik van maken om verantwoord te beleggen.

  • Tijdens de eerste schoolsluiting in het primair onderwijs in het schooljaar 2019/2020 ten gevolge van de COVID-19-crisis hebben leerlingen uit alle milieus vertraging in de leergroei opgelopen in vergelijking met de jaren ervoor. Bij sommige groepen leerlingen is die vertraging echter groter dan bij...

  • Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. De selectieprocedures van werkgevers en discriminatie worden vaak genoemd als belangrijke oorzaken. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt...