16 november 2017
Prof. dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht:

Een internationale gemeenschap in Maastricht

“Met een studentenpopulatie die voor meer dan de helft uit het buitenland komt, is de Universiteit Maastricht de meest internationale universiteit van Nederland. En daar zijn we heel trots op. Het ‘Bijzonder (kwaliteits)kenmerk internationalisering' van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bevestigt onze reputatie.”

CvB - Martin Paul

International Classroom
“Wat buitenlandse studenten naar Maastricht trekt, is een aantal zaken die ons onderscheiden, zoals onze ‘International Classroom’ en ons onderwijssysteem Probleemgestuurd Onderwijs. Dat houdt in dat studenten van over de hele wereld samen leren in kleine, diverse groepen door problemen op te lossen die vaak ook echt spelen in de samenleving. Maar ze leren ook van elkaar: de diversiteit aan achtergronden leidt tot een diversiteit aan standpunten, wat de leerervaring enorm verrijkt. In de globaliserende wereld van vandaag is het ook van groot belang te kunnen samenwerken met allerlei soorten mensen en ruimdenkend te zijn. Dat soort dingen leer je in Maastricht.”

Europese en wereldwijde focus
“Wat internationale studenten ook aanspreekt, is onze focus op het Europese perspectief, waarbij de wereldwijde dimensie niet uit het oog verliezen, zowel in onderzoek als in onderwijs. Denk aan de opleidingen European Studies, European Law School en Global Health, maar ook onze onderzoeksinstituten ITEM, het Institute for Transnational and Euregional cooperation and Mobility, and CERIM, the Centre for European Research in Maastricht. En, ‘last but not least’, onze benadering komt ook tot uitdrukking in de belangrijke rol die onze universiteit speelt in internationale netwerken als YERUN en WUN.”

Je thuis voelen
“We vinden het erg belangrijk om voor onze internationale studenten en medewerkers een sfeer te creëren waarin ze zich snel thuis voelen. Dat doen we door taalcursussen te organiseren en ‘buddy-programma’s’, maar ook door nauw samen te werken met onze partners in de stad en de regio. Bovenal steken we veel energie in het smeden van een band tussen onze studentenpopulatie en de andere bewoners van Maastricht.”

Positief effect op Nederland
“Internationale studenten hebben een positief effect op de lange termijn op Nederland: steeds vaker blijven ze hier na hun afstuderen en ze dragen bij aan de Nederlandse samenleving en economie. Degenen die terugkeren naar hun thuisland worden uiteindelijk vaak informele ambassadeurs, die nog vaak contact hebben met organisaties in Maastricht, Limburg en de rest van Nederland op allerlei manieren. Als ze afstuderen, hebben onze alumni een groep internationale vrienden voor de rest van hun leven, vaardigheden waarvan ze de rest van hun leven nog profijt zullen hebben, goede kansen op de internationale arbeidsmarkt én een zwak voor Maastricht.”