13 januari 2023

Hoe maak je het beroep van huisarts weer aantrekkelijk?

In een tijd dat de huisartsenzorg flink onder druk staat, klinken uit één provincie in Nederland geluiden door van huisartsen die dankzij een andere manier van werken veel meer werkplezier - en mogelijk op termijn minder werkdruk - rapporteren. Bovendien melden zij dat ze hierdoor meer vrijheid als professional ervaren en met patiënten niet langer enkel over klachten en ziekte, maar juist ook over gezondheid en kwaliteit van leven kunnen spreken. Hoe dat komt?