5 juni 2018

Het gaat goed met de campussen in Limburg

Reactie op rapport  ‘Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland’

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland heeft Buck Consultants International het rapport ‘Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland’ opgesteld. In het vandaag verschenen rapport is ook naar de vier campussen van Brightlands gekeken. De algemene conclusie dat het goed gaat met de campussen in Nederland geldt ook voor de vier Brightlands campussen in Limburg.

Meer informatie op de Brightlands website