14 juli 2016

Grotere kans op budgetmiscalculaties bij managementwisseling in majeure projecten

Voorkomen van grote budgetoverschrijdingen door te lage voorcalculaties is een grote uitdaging bij projecten in de private en publieke sector. Betrokkenen in dergelijke projecten calculeren doorgaans zo voorzichtig mogelijk, om daarmee de kans te vergroten op toestemming om het project te starten. Zij rekenen er min of meer op dat, mocht er een tussentijdse wisseling komen in het projectmanagement, een eventueel begrotingstekort wel kritisch bekeken maar desondanks geaccepteerd zal worden.

Het onderzoek van Brüggen en Luft laat echter zien dat, indien men vooraf bekend is met het feit dat er een wisseling in het projectmanagement zal optreden, er nog veel voorzichtiger wordt gecalculeerd. Dit uit angst dat het project misschien niet zal starten of later eventueel niet verlengd kan worden. Deze gedachtegang leidt tot grotere budgetoverschrijdingen in de beginfase van dergelijke projecten; meer dan wanneer vooraf niet bekend is dat er een wisseling zal komen. Het belang van de zekerheid dat een project zal starten, telt blijkbaar zwaarder dan het afbreukrisico van de budgetoverschrijding.