24 maart 2021

Grootschalige studie naar meer persoonsgerichte behandeling met medicijnen in de psychiatrie

Maar liefst twee derde van de patiënten in de psychiatrie reageert niet goed op een behandeling met medicijnen. Lage therapietrouw en frequente bijwerkingen spelen hierin een belangrijke rol. Maar er bestaan ook variaties in de genen die bepalen of ernstige bijwerkingen kunnen optreden, of juist ervoor kunnen zorgen dat medicatie niet aanslaat. Een internationaal consortium onder leiding van dr. Roos van Westrhenen (Universiteit Maastricht/ Parnassia) gaat deze relatie tussen respons op behandeling en de genetische achtergrond van mensen goed in kaart brengen (farmacogenetica). Daardoor kan het voorschrijven van medicijnen aan patiënten met psychische stoornissen beter op de persoon worden afgestemd en de therapie effectiever. De onderzoekers hebben hiervoor onlangs 8 miljoen euro aan Europese subsidie ontvangen.