20 december 2021

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0

Provinciale Staten van Limburg hebben een tweede tranche subsidie van 2.040.000 euro toegekend aan het Kennis-As project LIME (LImburg MEet). LIME heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een laagdrempelig en interdisciplinair kenniscentrum en innovatieplatform voor de zorg. LIME 2.0 gaat zich richten op het betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid van Limburgers en de kwaliteit van de zorg in Limburg te verbeteren. De nieuwe subsidie markeert de start van de volgende fase.