Geweld in Israël en Palestina

Het geweld in Israël en Palestina raakt heel veel mensen. We leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door alle intens verdrietige gebeurtenissen.

We hopen van harte dat iedereen in onze diverse UM-gemeenschap de steun vindt die nodig is en de steun geeft aan (mede-)studenten en collega’s die dat nodig hebben.

Vanzelfsprekend kunnen studenten en medewerkers die psychische of praktische problemen ondervinden, voor ondersteuning aankloppen:

Lees ook

Meer nieuws