Event UM en Nederlandse ambassade tijdens Berlin Science Week

Als enige Nederlandse universiteit organiseerde de Universiteit Maastricht samen met de Nederlandse ambassade in Berlijn een evenement tijdens de befaamde Berlin Science Week. Het thema van het evenement was ‘The future of a data-driven society; perspectives from the Netherlands and Germany.’ Aanleiding was het toenemende belang van transnationale samenwerking op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie. Nederlandse en Duitse sprekers benadrukten tijdens het evenement de impact van digitalisering op diverse onderdelen van de samenleving en de mogelijkheden om kunstmatige intelligentie beter te benutten binnen de Europese context. De EU komt binnenkort met een strategie om de concurrentiekracht van Europa op dit terrein te versterken.

Kansen en uitdagingen
Het evenement werd geopend door de heer Wepke Kingma, de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, waarna prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de UM een korte toespraak hield. Hij besprak onder andere de invloed van digitalisering en kunstmatige intelligentie op het academisch onderwijs: “In de komende jaren zal er verandering komen in onderwijsmethoden en de vaardigheden die studenten nodig hebben voor succes op de arbeidsmarkt.” Met alle voordelen van digitalisering komen ook vragen en uitdagingen, aldus Martin Paul. Hoe en door wie wordt de toegang tot data beheerd en wat betekent alsmaar beter ontwikkelde kunstmatige intelligentie voor ons functioneren als mens? Martin Paul: “Deze zaken vragen om een holistische benadering en open discussies tussen academici, bedrijven, onderwijsinstellingen en het brede publiek.”

Alles over data science
Voor 150 aanwezigen uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de overheid en voor UM alumni deelden prof. dr. Sally Wyatt en prof. dr. Michel Dumontier, beiden vooraanstaande UM-wetenschappers op het terrein van data science, dr. Astrid Boeijen, Hoofddirecteur Dataverzameling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en prof. dr. Heyo Kroemer, decaan van de Medische Faculteit van de Universiteit Göttingen, vanuit verschillende invalshoeken hun inzichten over data science. Dr. Joost van den Akker, gedeputeerde voor Economische Zaken en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg, besprak de noodzaak van Nederlands-Duitse data-uitwisseling vanuit een regionaal perspectief.

Maatschappelijke taken
De Universiteit Maastricht levert al een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke taken rond data science. Zo werd in 2017 het interdisciplinaire instituut voor Data Science opgericht met als doel wetenschappelijke ontdekkingen op dit gebied te versnellen, klinische zorg en welzijn te verbeteren en communities een stem te geven. De UM wil een FAIR universiteit worden: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable). Het Business Intelligence and Smart Services Institute (BISS) op de Brightlands Smart Services campus in Limburg heeft verschillende trainingen over data science ontwikkeld voor managers, medewerkers en ondernemers. De genoemde campus speelt bovendien een belangrijke rol in het verbinden van Duitse en Nederlandse wetenschappers en bedrijven en het genereren van werkgelegenheid, innovatie en kennisuitwisseling

Berlin Science Week
Deze internationale bijeenkomst brengt mensen van de meest innovatieve wetenschappelijke instituten bij elkaar in Berlijn. Dankzij de dialoog tussen wetenschap en maatschappij levert de Berlin Science Week inspiratie voor een diepgaander begrip van onze wereld. Dat gebeurt met debatten, lezingen, interactieve sessies en het leggen van onverwachte verbindingen tussen bijvoorbeeld kunst en bètawetenschappen. Er vindt op grote schaal interdisciplinaire uitwisseling plaats waardoor deelnemers van elkaar leren. De Berlin Science Week trekt jaarlijks circa 10.000 deelnemers.

Lees meer in Science Guide.

Lees ook

  • Nienke Verstegen, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten, heeft onderzoek gedaan naar agressie binnen de forensische zorg en impact hiervan op patiënten en medewerkers. Op 6 juli 2023 promoveert zij aan de Maastricht University met haar proefschrift ‘Hurt people hurt people. Characteristics...

  • Patiënten die vanwege een ernstige COVID-19-infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen, vertonen naderhand geen aanwijzingen voor hersenschade door de ziekte. Dat blijkt uit een uitgebreide studie onder leiding van Universiteit Maastricht.

  • Sten van Beek

    Rillen van de kou?

    Door de Westerse leefstijl met een hoog vetgehalte in voeding in combinatie met weinig beweging, kampen steeds meer mensen in Nederland met overgewicht of zelfs obesitas. Dit zorgt voor een verhoogd risico op diabetes type II. Wat is hieraan te doen buiten een gezondere leefstijl? Het antwoord komt...