Europese subsidie voor digitaal hersenonderzoek EBRAINS.

Onderzoek naar de hersenen is zo complex als de hersenen zelf, het onderzoek vergt daarom een uitgebreide infrastructuur die wetenschappers helpt de werking van de hersenen te ontrafelen. Het Europese EBRAINS bouwt aan deze infrastructuur en kreeg daarvoor in januari €38 miljoen subsidie van de Europese Commissie.

Met de subsidie breidt EBRAINS (onder de naam EBRAINS 2.0) haar internationale open infrastructuur  verder uit met tools en services voor onderzoekers op het gebied van neurowetenschappen, hersengeneeskunde en hersen-geïnspireerde technologieën. Bij de Universiteit Maastricht, bijvoorbeeld, werken onderzoekers, aan de computersimulatie van de manier waarop neuronen en gliacellen in de hersenen samenwerken.

Het EBRAINS research infrastructure project, is de erfenis van het Europees gefinancierde Human Brain Project. EBRAINS begon in 2019. De infrastructuur omvat inmiddels een scala aan brein dataset, een hersenatlas, modeleer en simulatietools en high-performance computerfaciliteiten. Aan het project doen 59 partners van 16 landen mee. Bij de Universiteit Maastricht zijn de teams van hoogleraar Neural Engineering and Computation, Renaud Jolivet (Faculty of Science and Engineering), en hoogleraar Cognitive Neuroscience, Rainer Goebel (Faculty of Psychology and Neuroscience) bij het project betrokken.

Lees ook

  • Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics aan de Universiteit Maastricht, hoort bij de drie finalisten van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024. Hetzelfde geldt voor het Maastrichtse SublimeStone studententeam. Hierdoor maken ze grote kans op het binnenhalen van de titel ingenieur of studententeam...

  • Prof. dr. ir. Gerard van Rooij geeft op 2 juni zijn oratie, met de titel “Uit het evenwicht”. Met deze lezing aanvaart hij zijn hoogleraarschap Plasmachemie aan de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht.

  • Het programma, dat via publiek-private samenwerkingen een impuls geeft aan fundamenteel onderzoek in kunstmatige intelligentie, heeft een totaalbudget van ruim 87 miljoen euro. ROBUST omvat 17 nieuwe labs door heel Nederland en zal 170 nieuwe promovendi aantrekken.