18 april 2019

"Europa is van ons allemaal"

Joost van den Akker, alumnus European Studies, is sinds 2018 een van de bestuurders van Limburg, "de meest internationale provincie van Nederland". Hij ziet de universiteit als een 'Europese musketier', waarvan de bewuste keuze voor internationalisering en Europa een winmodel is gebleken. "Het is voor mij een voorbeeld voor heel Limburg."

joost van den akker

Europese musketier

Als gedeputeerde is Van den Akker verantwoordelijk voor economie en kennisinfrastructuur. Daaronder valt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Brightlands campussen. "Ik zie deze als minifabrieken, pilot plans en proefopstellingen, maar het zijn ook zijn internationale communities, waarmee je gerenommeerde onderzoekers en buitenlandse studenten hierheen kunt halen. Mijn opgave is dat iedereen zich daar welkom voelt, ook MKB-bedrijven, startups en grow-ups, en andere Limburgers."

Van den Akker gelooft in de bundeling van krachten van overheid, bedrijfsleven en universiteit, die hij vergelijkt met de drie musketiers. "We moeten het met elkaar doen." Maastricht University is een 'Europese musketier'. "Is alles niet te buitenlands, hoor je veel. Maar juist onze universiteit heeft hierin gepionierd. Zij heeft bewust voor een internationaliseringsstrategie gekozen, Europa opgezocht en buitenlandse studenten binnengehaald. Ik ben ervan overtuigd dat dit een winmodel is gebleken. Het is voor mij een voorbeeld voor heel Limburg."

Burgerparticipatie

Ook de stad Maastricht levert de internationale koers veel winst op. Een gezamenlijke ambitie van stad, provincie en universiteit is het programma Working on Europe: de stad als 'levende werkplaats voor Europeanen'. Het is een ontmoetingsplaats voor debat en dialoog, alsmede een expertisecentrum voor kennis en visie over Europa en Europese integratie. In dit kader wil Van den Akker het makkelijker maken voor regionale ondernemers om met MKB-financiering bijvoorbeeld een nevenvesting over de grens te starten.

Europa is gaan leven bij burgers, vooral dankzij Brexit, valt hem op. "Het is niet meer de vraag: ben je voor of tegen? Europa is er en je moet er zo vrij mogelijk door kunnen bewegen." Burgerparticipatie heeft hij hoog in het vaandel. "Bestuurders moeten vooral mét mensen praten en niet achteraf een draagvlak zoeken voor genomen besluiten. Europa, Brightlands, de luchthaven bij Maastricht, het is van ons allemaal." In zijn proefschrift laat hij zien dat overheden niet bang hoeven te zijn voor referenda.

Wel maakt hij zich zorgen over "een onrustige onderstroom in de samenleving". "Mensen willen tegenwoordig van alles en wel direct. Op het moment dat dit gaat knellen komt er weerstand. Schone energie maar geen windmolens in de achtertuin. Snel bestellen via internet maar geen vliegtuiglawaai. Maar het een kan niet zonder het ander. Als gedeputeerde probeer ik een optimale balans te zoeken tussen zulke wensen en een gezonde leefomgeving."

Bubbel

Een carrièrepad heeft hij niet uitgestippeld. Brussel trekt hem niet, op dit moment. "Vanochtend heb ik nog drie kwartier hardgelopen langs de Maas. Ik heb een prachtbaan. De omgeving, een kleinstedelijk gebied met veel natuur en een economisch florerende regio, is geweldig. Ik wil hier niet weg."

Resten nog enkele wenken aan huidige studenten Europese Studies. Volg een stage en dat hoeft niet per se in  Brussel te zijn. "Veel studenten zijn geobsedeerd door Brussel, daar gebeurt het. Maar die bubbel daar staat ver af van de rest van Europa. Je kunt ook hier veel van Europa leren bij regionale instellingen zoals grensinformatiepunten." Leer verder actief andere talen, in elk geval Duits en ook Frans. "Dat opent deuren en je legt veel makkelijker contact. En tenslotte vooral: "Doe waar je je goed bij voelt."

Door: Hans van Vinkeveen (tekst), Paul van der Veer (fotografie)