27 april 2020

ERC Proof of Concept Grant voor het ontwikkelen en testen van AI-software voor longkanker

De vakgroep Precision Medicine heeft een prestigieuze ERC Proof of Concept-subsidie ​​ontvangen voor de ontwikkeling en implementatie van volledig geautomatiseerde AI-software voor snelle, nauwkeurige detectie en volumetrische segmentatie van longtumoren en longmetastasen op CT-beelden. Deze tool kan worden gebruikt voor radiologie, radiotherapie en medische oncologische toepassingen.

Professor Philippe Lambin, afdelingshoofd, is er trots op dat deze prestigieuze beurs aan zijn afdeling is toegekend: “Zeker omdat dit de derde ERC en vierde Europese beurs is die onze afdeling, die nog geen jaar oud is, heeft ontvangen afgelopen jaar. Dit is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de vakgroepen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.”