Een frisse wind waait door de grensgebieden

Ondanks Brexit lijkt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking steeds sterker te worden binnen de Europese Unie. Dit concludeert het Institute for Transnational en Euregional cross border cooperation and Mobility/ITEM van de Universiteit Maastricht.

De belangstelling voor ITEM’s  eigen jaarlijkse grenseffectenrapportage is daar een voorbeeld van. “Ook uit Brussel, Den Haag en laatst uit Düsseldorf, van de nieuwe regering in Noordrijn-Westfalen komen positieve signalen die bijdragen aan verdere consolidatie en vooruitgang als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking. Dat is goed nieuws. Juist voor de grensgebieden, die sterk afhankelijk zijn van open grenzen, een stabiele interne markt en vrij verkeer van EU-ingezetenen”, aldus Martin Unfried, ‘Ontgrenzer’ en als onderzoeker verbonden aan ITEM.

Hulpmiddel
De grenseffectenrapportage van ITEM levert wetenschappelijk inzichten in thema’s die te maken hebben met grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De rapportage is bedoeld als waardevol instrument en hulpmiddel voor beleidsmakers, en brengt positieve en negatieve effecten van geplande of al ingevoerde wetgeving en initiatieven in kaart.

Actuele dossiers
Onderwerpen voor de jaarlijkse rapportage worden aangedragen door partners zoals grensinfopunten, regionale overheden, Euregio’s en vakbonden. In de rapportage 2017 richten de dossiers zich met name op specifieke financiële effecten voor grensarbeiders en ondernemers (Belastingverdrag Nederland-Duitsland c.q. de 90% regeling en coördinatie m.b.t. sociale zekerheid), effecten voor de economische ontwikkeling (invoering van het tolvignet voor de Duitse Autobahn en de Belgische reizigersidentificatie) en Euregionale samenwerking en cohesie.

Jaarconferentie
De ontwikkelingen rond het thema grensoverschrijdende samenwerking worden op vrijdag 10 november 2017 besproken. Dit gebeurt tijdens de ITEM jaarconferentie die deze keer in Düsseldorf, in samenwerking met de stad Düsseldorf, wordt gehouden Tijdens de conferentie worden de resultaten van de grenseffectenrapportage worden uitgereikt aan Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s. Voor meer informatie over deze conferentie kijk hier.
 

Lees ook