8 november 2017

Een frisse wind waait door de grensgebieden

Ondanks Brexit lijkt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking steeds sterker te worden binnen de Europese Unie. Dit concludeert het Institute for Transnational en Euregional cross border cooperation and Mobility/ITEM van de Universiteit Maastricht.