18 juni 2019
ITEM nieuws artikel

Duitse “Autobahnvignet” in strijd met EU recht – ITEM onderzoek bevestigd

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stopt de geplande heffing. Onderzoekinstituut ITEM heeft al twee jaar geleden in een onderzoek in het kader van de jaarlijkse grenseffectenrapportage geconcludeerd dat de Duitse Autobahn tolheffing juridisch betwistbaar is en in strijd is met het Europees recht.