ITEM nieuws artikel

Duitse “Autobahnvignet” in strijd met EU recht – ITEM onderzoek bevestigd

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stopt de geplande heffing. Onderzoekinstituut ITEM heeft al twee jaar geleden in een onderzoek in het kader van de jaarlijkse grenseffectenrapportage geconcludeerd dat de Duitse Autobahn tolheffing juridisch betwistbaar is en in strijd is met het Europees recht.

In zijn arrest van vandaag (C-591/17 Oostenrijk/Duitsland) stelt het Hof vast dat de combinatie van de infrastructuurheffing en de vrijstelling van motorvoertuigenbelasting die de houders van in Duitsland geregistreerde voertuigen genieten, een indirecte discriminatie op grond van nationaliteit vormt en in strijd is met de beginselen van het vrij verkeer van goederen en van diensten.

Daarmee worden de conclusies van ITEM bevestigd. ITEM onderzoekers Martin Unfried en Barbara Hamacher hadden toen niet alleen de juridische problemen in beeld gebracht, maar vooral ook de nadelige grenseffecten voor de grensregio’s. Vastgesteld werd dat met name de bewoners van grensregio’s door de voorgestelde tol benadeeld zouden worden, en dat niet alleen in de buurlanden (bijv. pendelarbeiders en ondernemingen), maar ook in Duitsland zelf. Zo zouden bijvoorbeeld aanwonenden van wegen  waar  het  verkeer  ineens  sterk  toeneemt  en ondernemers de negatieve consequenties van de tolheffing moeten dragen. Bijkomend werd in het onderzoek een principieel nadeel van het Duitse plan beschreven: de Duitse tolheffing zou de invoering van de kilometerafhankelijke oplossing voor de hele EU eerder afremmen dan vooruithelpen zoals jaren geleden voorgesteld door de Europese Commissie. De huidige uitspraak van het Hof van Justitie biedt nu de kans om tot geïntegreerde oplossingen te komen. Dat is vooral ook voor grensregio’s goed nieuws.

  ITEM dossier over de potentiele effecten van de duitse tolheffing voor personenautos op grensregios downloaden

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

www.itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl

Lees ook