Diana Forsythe Award voor Inge Lecluijze

De American Medical Informatics Association (AMIA) heeft de Diana Forsythe Award 2015 toegekend aan dr. Inge Lecluijze. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een publicatie die het beste aansluit op het werk van antropologe Diana Forsythe, op het snijvlak van informatica en sociale wetenschappen. De award bestaat uit een geldbedrag en een plaquette.

Het winnende artikel ‘Infrastructural Work in Child Welfare: incommensurable politics in the Dutch Child Index’ van Inge Lecluijze et al is in 2014 gepubliceerd in de Scandinavian Journal of Information Systems. Het gaat over het fenomeen hoe politiek en beleid en ICT elkaar in de weg kunnen zitten. Het artikel analyseert de invoering van een landelijk ICT systeem in de Nederlandse jeugdzorg en laat zien hoe de politieke druk om dat ICT te laten landen er toe leidt dat basale inzichten over de ontwikkeling en implementatie van ICT in de praktijk over het hoofd worden gezien. Het gevolg is dat juist daardoor tijd en ruimte ontbreekt om een goede aansluiting te maken tussen ICT en de bestaande praktijken in de jeugdzorg. Ook wordt door de politieke druk om snel te implementeren niet ontdekt dat er tegenstrijdige beleidsdoelen in het ICT ontwerp zitten – namelijk signaleren van risicokinderen en samenwerken - die succes in de weg zitten en geen ruimte biedt om die weeffouten te repareren.


Inge Lecluijse promoveerde onlangs op dit onderwerp, klik hier voor het persbericht over het proefschrift.

Lees ook

  • Tijdens de Bachelor Open Dag van 24 februari verwelkomden we 2393 studiekiezers. De meesten waren zeer tevreden, zo bleek uit de reacties.

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Wat hebben patiënten met een lagere sociaaleconomische status nodig om beter meegenomen te worden in preoperatieve optimalisatieprogramma’s? Hoe kunnen we de zorg voor jongeren met mentale problemen toegankelijker maken? Twee voorbeelden van onderzoekslijnen die dankzij het sectorplan Versnellen op...

Meer nieuws