De Richtlijn Beroepskwalificaties: Drie jaar na implementatie, geen naleving?

In de EU wordt de mobiliteit van veel professionals geregeld door de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. Het instrument is in 2005 ingevoerd en in 2013 aangepast. Ondanks dat de richtlijn op 18 januari 2016 geïmplementeerd moest worden, laat de richtlijn nog veel te wensen over. Op 7 maart 2019 heeft de Commissie daarom een groot aantal inbreukprocedures tegen de lidstaten ingeleid wegens onjuiste omzetting van de richtlijn.

Het gebruik van kwalificaties in alle lidstaten is een belangrijk aspect voor transnationale en grensoverschrijdende mobiliteit. Natuurlijk is de toegang tot de arbeidsmarkt in principe vrij, dankzij de artikelen over vrij verkeer die in de EU-Verdragen zijn vastgelegd. Desalniettemin is het mogelijk dat een groep professionals in hun mobiliteit worden beperkt. Sommige beroepen zijn gereglementeerd, wat betekent dat de eisen met betrekking tot diploma's en werkervaring (d.w.z. kwalificaties) in de wet zijn vastgelegd. Om te voorkomen dat nationale wetgeving met kwalificatie-eisen een te grote belemmering voor de mobiliteit vormt, is Richtlijn 2005/36/EG vastgesteld.

Richtlijn 2005/36/EG, ook bekend als de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties, is door Richtlijn 2013/55/EU ingrijpend gemoderniseerd. Hoewel de termijn voor de implementatie al meer dan drie jaar geleden is verstreken, voldoen de lidstaten blijkbaar nog steeds niet aan de richtlijn. Op 7 maart heeft de Europese Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen bijna alle EU-lidstaten. Terwijl 24 lidstaten een met redenen omkleed advies hebben ontvangen, hebben twee lidstaten een ingebrekestelling ontvangen. Dit betekent dat de lidstaten twee maanden de tijd hebben om te antwoorden. Indien het antwoord onbevredigend blijkt te zijn, kunnen 24 lidstaten voor het Hof van Justitie worden gedaagd, terwijl de overige twee lidstaten een met redenen omkleed advies kunnen ontvangen.

Het is niet de eerste keer dat dergelijke procedures tegen een groot aantal lidstaten zijn ingeleid in het kader van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. In 2016 ontvingen 14 lidstaten, waaronder de Benelux-landen en Duitsland, al met redenen omklede adviezen. De procedures hadden toen vooral betrekking op het gebrek aan communicatie over de omzetting van de richtlijn in nationaal recht. Uiteindelijk werden de inbreukprocedures voor de Benelux-landen en Duitsland tussen februari 2017 en maart 2018 afgesloten [1].

De huidige inbreukprocedures hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen in het kader van de Richtlijn Beroepskwalificaties. Volgens de Commissie hebben de lidstaten een aantal kernaspecten van de modernisering van Richtlijn 2013/55/EU niet correct ten uitvoer gebracht. De procedures hebben met name betrekking op de Europese beroepskaart, het waarschuwingsmechanisme, het beginsel van gedeeltelijke toegang, de evenredigheid van taalvereisten, de oprichting van assistentiecentra en de transparantie en evenredigheid van belemmeringen in de regulering van beroepen.

[1] Indien u inbreukprocedures wilt opzoeken, kunt u terecht op de EU website

Indien u meer te weten wilt komen over de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties en haar modernisering in 2013, bezoek dan het ITEM Cross-border Portal.

 

Ontdek het ITEM
Cross-Border Portal

Lees ook

  • Een studenteninitiatief starten of onderhouden als internationale student is niet altijd gemakkelijk. Vooral als je de taal niet spreekt, kan het moeilijk zijn om door officiële documenten en systemen te navigeren. De Student Initiative Helpdesk ondersteunt studenten van de Universiteit Maastricht...

  • Toen ze vijf jaar geleden bij bezichtiging van het huis een AGA-cooker zag staan, was de keuze snel gemaakt. Voor de in Amerika en Engeland opgegroeide Alexx Allen-de Rijk is dit specifieke fornuis het summum van huiselijkheid. De ouders van haar beste vriendinnetje Pip hadden er een. “Wanneer we...

  • Een maaltijd met vlees zorgt voor een snellere spieraanmaak dan een vegan maaltijd met dezelfde hoeveelheid eiwitten. Dat blijkt uit het onderzoek van Philippe Pinckaers van onderzoeksinstituut NUTRIM van het Maastricht UMC+. Pinckaers vergeleek als eerste de spieraanmaak na het eten van een...