16 maart 2018

Brede conferentie over de strijd tegen de illegale kunsthandel en roofkunst

Op 18 en 19 maart belichten (inter)nationale deskundigen tijdens een conferentie het thema roofkunst vanuit diverse invalshoeken: wetenschap, beleid, en (museale) praktijk. De conferentie wordt georganiseerd door het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH), verbonden aan de Universiteit Maastricht. De teruggave van cultuurgoederen is een complexe procedure die vaak gepaard gaat met emoties en gevoeligheden. Tegelijkertijd is het een bijzonder actueel thema dat sterk leeft in de museale wereld, maar ook steeds meer bij internationale overheden. Goed voorbeeld daarvan is de belofte van de Franse president Macron in Burkina Faso om Afrikaanse kunst terug te geven aan de voormalige koloniën. Als reactie daarop is de Duitse Bondspresident Merkel opgeroepen hetzelfde te doen met cultuurgoederen uit het koloniale tijdperk in haar land. Een van de initiatiefnemers van de conferentie is prof. dr. Hildegard Schneider die zich al decennia bezighoudt met kunst en recht.