Boost voor project 'Health in Slums'

Veel bewoners van sloppenwijken worden slachtoffer van COPD of andere dodelijke longziekten door luchtvervuiling binnenshuis. Vooral moeders en hun jonge kinderen vallen hieraan ten prooi omdat hoofzakelijk zij worden blootgesteld aan de rook die vrijkomt bij het koken. Het projectteam Health in Slums, onder leiding van professors Onno van Schayck (HAG, Universiteit Maastricht) en Luc de Witte (Hogeschool Zuyd) wil hier, samen met de lokale bevolking, een oplossing voor vinden. Een gezonde oplossing in de vorm van een stoof die moet passen binnen de cultuur, waarden en financiële mogelijkheden van de potentiële gebruikers (om zodoende op voorhand draagvlak te creëren). 

NWO ziet duidelijk het belang van dit project en de resultaten ervan. Al meerdere malen ontving het team een subsidie van NWO. Recentelijk werd een subsidie van €200.000 toegekend door NWO-STW. Prof. Dr. Onno van Schayck: “Hiermee kunnen we met het project de volgende fase in gaan. Het prototype van de stoof is waarschijnlijk in de loop van 2016 af. Met deze subsidie kunnen we testen uitvoeren en een promovendus ter plekke betalen”.

De doelstellingen van het project komen op vele punten overeen met die van de Wereld Bank en de Verenigde Naties. Zij hebben Prof. Van Schayck gevraagd als wetenschapper zitting te nemen in een commissie die zich wereldwijd met de effecten van water-, land- en grondvervuiling op gezondheid bezig houdt (Global Commission on Pollution, Health and Development van de Global Alliance on Health and Pollution). Het blijkt dat ziekten veroorzaakt door omgevingsvervuiling jaarlijks meer mensenlevens kost dan door alle andere oorzaken. Deze commissie wil met de input van zijn leden;  ministers, wetenschappers en zelfs een Nobel laureaat, landswetten veranderen ten faveure van de globale gezondheid. Zij publiceert hierover in 2106 in het wetenschappelijk tijdschrift the Lancet.

Lees ook

  • Tijdens de Bachelor Open Dag van 24 februari verwelkomden we 2393 studiekiezers. De meesten waren zeer tevreden, zo bleek uit de reacties.

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Wat hebben patiënten met een lagere sociaaleconomische status nodig om beter meegenomen te worden in preoperatieve optimalisatieprogramma’s? Hoe kunnen we de zorg voor jongeren met mentale problemen toegankelijker maken? Twee voorbeelden van onderzoekslijnen die dankzij het sectorplan Versnellen op...

Meer nieuws