Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Benoeming dr. Dominic Coppens tot hoogleraar International Economic Law

Het College van Bestuur heeft dr. Dominic Coppens benoemd tot hoogleraar International Economic Law per 1 september a.s. voor 0,2 fte; hij volgt prof.dr. Peter Van den Bossche op.


Dominic is als Senior Managing Associate verbonden aan de handelspraktijk van Sidley Austin LLP, waar hij overheden, private partijen en het maatschappelijk middenveld adviseert over het internationaal economisch recht, in het bijzonder over de WTO-regels. Hij staat WTO-leden bij in handelsgeschillen over de handel in goederen (met name over subsidieregels), handel in diensten en intellectuele eigendomsrechten. De afgelopen jaren heeft Dominic zich gericht op het snijvlak tussen handel en duurzaamheid; op dit terrein werkt hij samen met regeringen en internationale organisaties aan nieuwe regelgeving. Hij heeft een ruime ervaring in het combineren van zijn praktijkervaring met academisch werk. Hij zal in het onderwijs betrokken zijn bij de Mastervakken International Trade Law, Advanced International Trade Law en International Investment Law. Zijn onderzoek zal worden ondergebracht bij IGIR en bij Ius Commune (onderzoeksprogramma Constitutionele processen in de internationale rechtsorde).