29 juni 2022
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Benoeming dr. Dominic Coppens tot hoogleraar International Economic Law

Het College van Bestuur heeft dr. Dominic Coppens benoemd tot hoogleraar International Economic Law per 1 september a.s. voor 0,2 fte; hij volgt prof.dr. Peter Van den Bossche op.